Nieuws

Vrees voor verdere inkrimping Waterbus

IMG_20200717_160815_artikel waterbus.jpg07 januari 2021 Zo luidt de kop van het artikel in het AD van 6 januari 2021, wat gebaseerd is op schriftelijke vragen van ChristenUnie & SGP, GroenLinks en SP aan Gedeputeerde Staten (GS). Wat is er aan de hand?

Onlangs stond in het AD een bericht over het feit dat de huidige concessiehouder van de Waterbus, Arriva-Doeksen, zou gaan snijden in de lijnen en frequentie. De Drechtsteden en de toekomstige (vanaf 1 januari 2022) concessiehouder Swets, hebben vervolgens geld gestoken in de huidige concessie om de lijnen en frequentie te behouden. Echter, feitelijk ligt de financiële rol niet bij hen, maar bij de provincie. Drechtsteden en Swets geven bij navraag aan dat zij geïnvesteerd hebben vanwege hun belang van het behoud van de dienst. lees verder
Labels

Vraagtekens bij (milieu)afbraak windmolens

Windmolens weiland.jpg07 januari 2021 Windmolens, het blijft de gemoederen bezig houden. ‘Waarom is dat zo?’ kan een heel gangbare vraag zijn. Veelal lijkt het omdat mensen voor- of tegenstander zijn en zich als gevolg daarvan op een bepaalde manier uiten. Waar het ons als Statenfractie om gaat: zijn we ons bewust van de gevolgen van bepaalde keuzes? En zijn die gevolgen dan ook helder zodat we een afgewogen besluit kunnen nemen? lees verder
Labels

Overzicht moties en amendementen in 2020

stemmen op Ipad.jpg18 december 2020 Moties Een motie is een wens, verzoek of opdracht van een Statenlid aan GS om het beleid te wijzigen of aan te passen. Een motie wordt schriftelijk ingediend tijdens een Provinciale ... lees verder
Labels

We komen naar u toe (deel 3)

20201218_afbeelding_we komen naar u toe_klein.jpg18 december 2020 Onze Statenfractie heeft de ambitie om in 2020 alle gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland te bezoeken. Die ambitie houden we vast, maar moet helaas doorlopen naar 2021. Ook hiervoor geldt dat ‘corona’ roet in het eten heeft gegooid.
Desondanks hebben we inmiddels 21 van de 42 gemeenten met een ChristenUnie-, SGP- of gecombineerde fractie én 2 van de 5 waterschap fracties mogen bezoeken. Goede ontmoetingen met veel wederzijdse waardering en soms een kritische noot richting de provincie of de provinciale fractie. Laten we met elkaar blijven samenwerken: gemeenten, waterschappen en provincie hebben elkaar nodig. We kunnen ons werk effectiever maken als we snel met elkaar kunnen schakelen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. lees verder
Labels

Wat hebben we bereikt in de afgelopen periode?

Vizier_2020-4_Foto_Statenfractie_20190328_2074x2765.jpg18 december 2020 In dit artikel wil ik graag ingaan op de resultaten die we als fractie bereikt hebben in 2020. Allereerst natuurlijk goed om op te merken dat we sinds lange tijd weer in de coalitie zitten en ook een gedeputeerde hebben geleverd.

Ook voor ons als fractie is het wennen om nu onderdeel uit te maken van de coalitie. De opstart na de verkiezingen ging traag en de coalitievorming duurde langer dan gebruikelijk. Dit heeft ook geresulteerd in een trage start als het gaat om het realiseren van het coalitieakkoord. Mede door Corona is dit effect nog versterkt. lees verder
Labels

Kennismaking Florian Pronk

Vizier_2020-4_Foto_FlorianInZ_nEendje_3672x2754.jpg18 december 2020 De Provinciale Staten: een bestuursorgaan wat altijd ver van mijn bed stond. Maar dan word je ineens benaderd om je aan te sluiten bij de steunfractie om mee te denken over provinciale vraagstukken… dat lijkt me wel een hele leuke uitdaging.

Mijn naam is Florian Pronk, ik ben 20 jaar en kom uit Barendrecht. Wat betreft mijn werkstatus: ik ben nog student aan de Universiteit van Tilburg. Daar doe ik de studie Organisatiewetenschappen (het is een mond vol, maar het komt erop neer dat je tijdens je studie leert hoe organisaties samenwerken en ingericht zijn). Buiten dat het een voltijd studie is, houd ik gelukkig vrij veel tijd over voor andere leuke dingen. lees verder
Labels

Meer nieuws