Nieuws

Nieuws met label 'Provinciale Staten'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Geen Decathlon in Schiedam

Winkelstraat.jpg14 november 2019 Provinciale Staten steunt na een stevig debat het College in hun besluit om een ontheffingsverzoek van het provinciaal perifere detailhandelsbeleid van de gemeente Schiedam te weigeren. Gerard van de Breevaart heeft in dit debat het belang van provinciale detailhandelsbeleid voor sterke winkelcentra en levendige (binnen)steden. Een verschil tussen Den Haag en Schiedam lijkt juridisch niet houdbaar; zeker niet in combinatie met het behoud van het provinciaal beleid voorop. Precedentwerking moet worden voorkomen. De ChristenUnie & SGP-fractie steunt daarom het College voor een tweede keer deze periode in de weigering van de ontheffingsaanvraag van de gemeente Schiedam. lees verder
Labels
Provinciale Staten

Klimaatakkoord

20191113_Djoeki_maidenspeech_2.jpg14 november 2019 De ChristenUnie en SGP heeft net als de meerderheid van de Staten ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door het Interprovinciaal overleg (IPO) mede namens de provincie Zuid-Holland. Djoeki van Woerden heeft in haar maidenspeech geconstateerd dat het klimaatakkoord een stap is in de richting naar een schonere, duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Als fractie hebben wij dan ook ingestemd. De uitwerking moet eerlijk en behapbaar zijn voor iedereen in Zuid-Holland. Tegelijk moet de aandacht niet verslappen voor maatregelen die onze provincie weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. lees verder
Labels
Klimaat
Provinciale Staten

Stikstof

Jacco Schonewille_20180530_statenzaal_spreker_uitsnede_400x40006 november 2019 Stikstof is een voedingsstof voor de natuur. Te veel stikstof zorgt er echter voor dat bepaalde type natuur de andere type natuur verdringt. In Nederland hebben we gekozen om deze bijzondere natuur in de zogenaamde Natura-2000 gebieden te beschermen. Vier insprekers vanuit de natuursectoren vroegen vandaag onze aandacht hiervoor.

Tegelijk komt er stikstof vrij bij allerlei activiteiten: bouwen, industrie, autorijden en veeteelt. Het Programma Aanpak Stikstof had als doel nieuwe activiteiten mogelijk te maken en tegelijk compenserende bronmaatregelen en natuurherstel uit te voeren. De Raad van State heeft deze aanpak in mei 2019 onrechtmatig verklaard, omdat nieuwe activiteiten zijn uitgevoerd maar compenserende maatregelen uitbleven. lees verder
Labels
Provinciale Staten

Ruimtewinst is essentieel bij herstructurering van bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Moerdijk27 mei 2009 “We zijn goed op weg, complimenten daarvoor aan ieder die daaraan bijgedragen heeft!” Deze positieve woorden vormden het vertrekpunt voor de reactie van de fractie ChristenUnie-SGP op de jaarstukken van 2008. Statenlid Jantien Fröling sprak waardering uit voor de verbeterde inzichtelijkheid van de financiële cyclus. Wel vroeg zij aandacht voor de vraag of we ook daadwerkelijk gerealiseerd hebben wat we hadden beoogd. Het herstructureren van bedrijventerreinen vormt hierbij een treffende illustratie. lees verder
Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

Economische crisis vraagt meer dan symboolpolitiek

vlaggen_provinciehuis06 april 2009 De wereldwijde financiële crisis gaat niet aan de Provincie Zuid-Holland voorbij. In Provinciale Staten van woensdag 25 maart werd het onderwerp extra aan de agenda toegevoegd. Statenlid Chris Schaapman drong aan op een actieve opstelling zonder allerlei nieuwe plannen uit de mouw te schudden: "Verbreding en verdieping in de aanpak zijn vereist. Samen met andere partijen. Als Provincie hebben we ons nog niet laten zien in deze crisis. Ten onrechte. Dit is een tijd voor fundamentele actie, niet voor symboolpolitiek." lees verder
Labels
Provinciale Staten

Geen mes-op-tafel-situatie voor Goeree-Overflakkee

bollenveld Goeree-Overflakkee28 januari 2009 In een artikel in Eilandennieuws van 27 januari 2009 geeft ChristenUnie-SGP Statenlid Chris Schaapman zijn visie op de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. lees verder
Labels
In de media
Provinciale Staten

Nieuws (vervolg)

Nieuws archief > 2020 > augustus

Geen berichten gevonden