Bert Bikker

Naam: G.P. Bikker (Bert)
Woonplaats: Groot-Ammers

Wie ben ik:
Een vriendelijk mens die zich graag dienstbaar opstelt voor de medemens en voor zaken die er toe
doen. Een gezelschapsmens die graag geniet van de dingen, aan ons gegeven, zoals: werk, natuur en familie.

Gezin/persoonlijke leefomstandigheden:
Al ruim 38 jaar getrouwd met Willemien, samen hebben we 5 kinderen. We zijn belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Gorinchem en ik bedien nu daar het ambt van diaken. We wonen en werken in Groot Ammers, midden in het prachtige Groene Hart van Zuid-Holland

Werk:
Al ruim 31 jaar ben ik als zelfstandig Architect en Interieur Architect actief binnen de regio en soms
in andere delen van Nederland. Wij hebben ons Architectenbureau Bikker (nu 5 medewerkers) in
een prachtig (voormalig kaaspakhuis) in Groot Ammers. Mijn motto is altijd geweest dat ons werk functioneel en dienstbaar moet zijn naar de opdrachtgevers en maatschappij. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk speerpunt, in de breedste zin. Het is bij ons altijd een belangrijk gedeelte in de afwegingen die worden gemaakt.

Passie:
Ik wil me inzetten en diensbaar zijn voor ons mooie Nederland. Het sluit perfect aan bij mijn levensvisie en opvatting; deze maatschappij met mijn inzet helpen te besturen en te bewaren.

Hobby’s:
Bezig zijn in de prachtige natuur dat aan ons gegeven is, wandelen en schilderen.

Waarom ik kies voor de ChristenUnie:
Omdat de CU aansluit bij mijn maatschappelijke visie op mens en samenleving en gebaseerd is op het verlossingswerk van Jezus Christus.

Wat zou ik graag willen bereiken (politiek):
Verantwoording leggen bij de burgers zelf en als overheid alleen waar nodig sturend optrede. Dit betekent: verminderen van regelgeving, kleinere overheid en afstand politiek en burgers verkleinen. Aan de ene zijde opschalen waar het voordeel biedt en aan de andere kant de schaal verkleinen om de afstand tussen burger en overheid te verkleinen.

Wat is volgens jou de mooiste plek in Zuid-Holland?
Het Groene Hart is volgens mij de mooiste plek in ons land en in het bijzonder de overgangen en confrontaties van het water met het land.