Annelijn de Gier

Meer ruimte voor jongeren en studenten

Zuid-Holland is een provincie met drie grote studentensteden, namelijk Leiden, Delft en Rotterdam. Veel jongeren wonen en studeren dan ook in eigen provincie. Ik vind het belangrijk dat wonen en de beslissing om op kamers te gaan daadwerkelijk een vrije keuze is en jongeren en studenten daarin de ruimte geboden wordt. Dat betekent dat er in het provinciaal en lokaal beleid gekeken moet worden naar wat zij daarvoor nodig hebben.
Ik vind het belangrijk dat wonen en de beslissing om op kamers te gaan daadwerkelijk een vrije keuze is
Ik ben Annelijn de Gier en ik wil me inzetten voor een rechtvaardige samenleving met oog voor jongeren en wat zij nodig hebben om optimaal tot bloei te kunnen komen en dienstbaar te kunnen zijn voor anderen. 

Bekijk de video van Annelijn!