Arie Kars

Naam: Arie A. Kars
Woonplaats: Rotterdam 

Wie ben ik:
Ik ben een dankbaar en positief ingesteld mens. Niet dat de omstandigheden in m’n leven altijd zo fijn zijn, maar het leven is een geschenk van mijn Hemelse Vader. In afhankelijkheid van Hem wil ik mijn leven leiden. Bouwen aan een wereld waarin ik een burger van het komende Koninkrijk wil zijn. Verbonden met de mensen voor wie ik verantwoordelijkheid draag –mijn vrouw en gezin- of met wie ik graag samen optrek als vrienden en mede pelgrims.

Gezin/persoonlijke leefomstandigheden:
Bijna 40 jaar getrouwd , vader van 3 kinderen en opa van 6 kleinkinderen. Geboren en getogen in het Westland (Wateringen) maar al vele jaren geworteld in Rotterdam-Overschie. Actief lid van de evangelische gemeente De Brandaris in Delfshaven. Door de ziekte van één van mijn kinderen ook actief in de familiebeweging in de geestelijke gezondheidszorg.

Werk:
Jarenlang bestuurder geweest van maatschappelijke organisaties, als laatst van de Lelie zorggroep. Als gevolg van veranderingen in de organisatiestructuur nu zonder werk. Oriëntatie op nieuwe fase heeft nog niet een professionele invulling gekregen.

Passie
Ik ben een verbinder van mensen. Altijd op zoek wat ons kan binden in plaats van wat ons kan scheiden. Bewogen door het verhaal van de Barmhartige Samaritaan die omziet naar de kwetsbare ander. Ik probeer dit in mijn leven ook een praktisch invulling te geven.

Waarom ik kies voor de ChristenUnie
De ChristenUnie zet zich voluit in voor een samenleving die gegrondvest is op christelijk sociale uitgangspunten. Een visie die evenwichtig is, zowel aandacht heeft voor mens en dier, economie en milieu en die principes nimmer verkwanselt voor gewin op korte termijn. Kortom een partij van dienstbare idealisten met nuchter verstand.

Wat zou ik graag willen bereiken (politiek)
Een inclusieve samenleving, te beginnen in je eigen straat, je buurt, je wijk, je stad. Jong en oud, sterk en zwak, allen verbonden door het verlangen elkaar te dienen. Dat leidt tot plaatsen waar mensen tot hun recht kunnen komen.

Wat is volgens jou de mooiste plek in Zuid-Holland?
De Vlist tussen Haastrecht en Schoonhoven.