Arjan Witte

Een goede en betaalbare woning is voor iedereen. Een bloeiende en inclusieve economie met blijvende ruimte voor ondernemerschap. Minder energiegebruik. Overgaan op duurzame vormen van energie.
Ik wil me inzetten voor energiebesparing en een bloeiende inclusieve economie.
Ik wil mij graag de volgende periode in Provinciale Staten voor de ChristenUnie inzetten om betekenisvolle stappen te zetten bij de aanpak van deze grote opgaven. Samen met inwoners, bedrijven en mede overheden.
Arjan Witte is sinds 2019 Statenlid voor de ChristenUnie met de portefeuilles: Coördinatie leefomgeving, Economie, Cultuur en erfgoed en Financiën. Arjan is getrouwd, heeft twee zonen en woont in Zevenhuizen.