Atie Kuijt

Naam: Atie Kuijt – van den Oever
Woonplaats: Katwijk aan Zee 

Wie ben ik:
Ik ben iemand die van veel dingen geniet. Dankbaar met wie ik mag leven en werken. Sinds maart 2014 ben ik fractievoorzitter van de ChristenUnie in Katwijk. Samen vormen we een prachtige fractie van zes mannen en vrouwen die zich inzetten voor de Katwijkse samenleving. In de loop der jaren heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan in de verslavingszorg, medezeggenschapsraad, schoolbestuur en in verschillende andere besturen. Ik ben lid van de Hervormde Gemeente in Katwijk (PKN) en ook hier heb ik een actieve rol.

Gezin/persoonlijke leefomstandigheden:
Ik ben 60 jaar, geboren en getogen in Katwijk. Inmiddels al bijna 39 jaar gelukkig getrouwd met Arend Kuijt. We hebben een heerlijk gezin met drie kinderen, een dochter en twee zonen. We genieten van het opa en oma zijn van vier kleindochters.

Werk:
Naast het werk als fractievoorzitter doe ik vrijwilligerswerk in onze kerk. Ik geef leiding aan twee bijbelstudiegroepen en bezoek mensen in onze gemeente als psycho pastorale begeleider. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van DSV Verzorgd Leven, een protestant-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In de gemeenten Katwijk en Lisse heeft DSV Verzorgd Leven vier woonzorgcentra, waarbij kleinschalig wonen voor ouderen een belangrijke ontwikkeling is. Zorg voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving hebben een grote plek in mijn leven.

Passie:
Vanuit het geloof werken met mensen in kerk en samenleving, gezin, genieten van de dingen die God geeft, bewegen (fietsen, lopen), de duinen, het strand en de zee.

Waarom ik kies voor de ChristenUnie:
Ik kies voor de ChristenUnie omdat deze partij past bij de uitgangspunten zoals ik in het leven sta. Voor mij is geloven wat in de Bijbel staat, het geloof in onze God die regeert, het geloof in Jezus Christus van levensbelang. Het is de basis van waaruit ik probeer te leven en te werken. De Bergrede (Matt. 5) uitgesproken door Jezus Christus helpt me daarbij. Deze Bijbelse basis vind ik terug bij mensen van de ChristenUnie en dat geeft rust en vertrouwen in de samenwerking.

Wat zou ik graag willen bereiken (politiek):
Een goede inpassing en aansluiting van de Rijnlandroute op andere infrastructurele projecten, zodat de RLR echt een oplossing biedt voor de ontsluiting van de hele Bollenstreek en de Leidse regio. De verwachte problemen bij de aansluiting op de N206 moeten samen met de gemeente Katwijk worden aangepakt. De Noordelijke Randweg Rijnsburg levert een belangrijke bijdrage aan de ontsluiting van de regio en haar economie. De provincie moet hiervoor de benodigde ruimte reserveren en opnemen in haar meerjarenplanning. De Provinciale verkiezingen zijn heel belangrijk voor het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Stem ChristenUnie, ook voor een goede vertegenwoordiging in de Eerste Kamer.

Wat is volgens jou de mooiste plek in Zuid-Holland?
Ik vind Zuid-Holland een prachtige provincie met veel mogelijkheden om te werken en te recreëren. Meren, polders, duinen en de zee. Voor mij zijn het strand en de duinen de mooiste plek in Zuid-Holland. Heerlijk genieten langs het strand, genieten van de zee die altijd weer anders is. Mooiste plekje: het Kustwerk van Katwijk aan Zee.