Delfland

Woensdag aanstaande is het zover. Dan mogen we naar de stembus. Donderdag weten we of het waterschap, dat bij ons de deftige naam Hoogheemraadschap draagt, de mensen niet interesseert. In de afgelopen weken is mij daar niets van gebleken.   

Ik kreeg heel veel vragen, die ook allemaal hout sneden. Om twee voorbeelden te noemen: hoe zit het met de samenwerking van gemeenten, provincie en waterschap wanneer het gaat om recreatiegebieden? En: wat betekent de aanleg van de Blankenburgtunnel voor het Hoogheemraadschap?

Om met het laatste te beginnen: Er worden onder andere allerlei waterlopen doorbroken en de ondergrond wordt verstoord. Allemaal zaken die grote waakzaamheid en bemoeienis meebrengen.

Waar het de recreatiegebieden betreft heb ik in de afgelopen periode als Statenlid gemerkt dat het waterschap nog niet goed ‘in the picture’ is waar het recreatiegebieden betreft.

Samenwerken kan leiden tot een beter resultaat, voor lagere kosten.

Wilt u mogelijk maken dat we een stem krijgen in het Hoogheemraadschap van Delfland?

Stem op 18 maart
op lijst 8 ChristenUnie-SGP!