Djoeki van Woerden

Zuid-Holland is een prachtige provincie, ik vind het belangrijk dat we in deze economische motor van Nederland aandacht hebben voor de menselijke maat en luisteren naar elkaar.

Ik zet mij graag in voor betaalbare woningen, voor OV-bereikbare dorpen en steden waarin het goed wonen is. Voor sterkere natuur, schoner water en een bloeiend platteland met koeien in de wei. Ook moeten we aan de slag met het klimaatbestendig inrichten van de provincie: ruimte voor water en groen. En met het verbeteren van waterkwaliteit en het remmen van bodemdaling.

Het leven is niet maakbaar, maar we zetten ons als fractie vol in om bij te dragen aan een bloeiende samenleving, stad, platteland en natuur in Zuid-Holland.

Ik zet mij graag in voor betaalbare woningen.

Djoeki van Woerden-Kerssen is Statenlid, woont met haar man en vier kinderen in Gouda en is lid van de adviesraad sociaal domein. Zij was eerder politiek actief in een waterschap en gemeente.