Erwin Barendregt

Ik ben Erwin Barendregt (32). Ik woon in Katwijk aan den Rijn en werk in het dagelijks leven bij een grote energieleverancier. De politiek is al van jongsaf aan mijn grote passie. Na de middelbare school heb ik daarom ook met veel plezier politicologie gestudeerd. De studie bleek een opmaat naar een actieve deelname aan de lokale politiek van Lansingerland (2014 – 2021). In 2021 ben ik verhuisd naar de gemeente Katwijk en heb direct contact gezocht met de lokale afdeling van de ChristenUnie. Vorig jaar stond ik al op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu ben ik kandidaat voor zowel de Provinciale Staten van Zuid-Holland als het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij de Provinciale Statenverkiezingen ben ik zelfs de hoogstgeplaatste Katwijker op de ChristenUnie-lijst. Een voorrecht én opdracht.

De verkiezingen zijn indirect voor de Eerste Kamer en raken dus ook bijvoorbeeld medisch-ethische thema's.

De vraag is: wat drijft me? Waarom staat mijn naam op de kandidatenlijst? Naast mijn passie voor het politieke bedrijf haal ik mijn motivatie uit waar de ChristenUnie als partij voor staat. Laat ik er twee zaken uitlichten. In de eerste plaats denk ik aan het rentmeesterschap oftewel het zorgvuldig omgaan met Gods schepping. In het verkiezingsprogramma zie ik dit terugkomen in een duidelijke keuze voor sterk openbaar vervoer. Verder is er in het verkiezingsprogramma ook aandacht voor het belang van natuurherstel en het in stand houden/bevorderen van de soortenrijkdom.

Een ander belangrijk punt vormt de beschermwaardigheid van het leven. Zoals u wellicht weet zijn de uitkomsten van de Provinciale Statenverkiezingen van invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Zeker op het punt van de medisch-ethische thema’s is dit belangrijk om in het achterhoofd te houden. De leden van de Eerste Kamer kunnen namelijk ‘nee’ zeggen tegen principieel onverantwoorde wetsvoorstellen.

Bovenstaand heb ik slechts twee punten kort aangestipt. Dit is ook maar een voorstelronde. Het (provinciale) verkiezingsprogramma bevat uiteraard veel meer tekst. Het is een prachtig visiedocument geworden. Lees het vooral en laat u voor het eerst of opnieuw overtuigen van de christelijk-sociale boodschap.