Fractieondersteuning

Steunfractie

De statenfractie wordt ondersteund door vier steunfractieleden. Deze ondersteunen o.a. in de voorbereiding van de commissievergaderingen van de Staten. Hieronder vindt u hun gegevens.

Ruud van Harten (ChristenUnie)

Steunfractielid
Commissie RWE (Ruimte, Wonen en Economie)

E: e-mail Ruud van Harten 

Johan Matze (SGP)

Steunfractielid
Commissie BE (Bereikbaarheid en Energie)

E: e-mail Johan Matze

Charlotte Scholtens-de Vries (ChristenUnie)

Steunfractielid
Commissie KNM (Klimaat, Natuur en Milieu)

E: e-mail Charlotte Scholtens

Vacant (SGP)

Steunfractielid
Commissie BMM (Bestuur, Maatschappij en Middelen)

E: