Hollandse Delta

 ‘Het campagneteam ChristenUnie waterschap Hollandse Delta heeft tijdens de campagne veel enthousiaste mensen ontmoet. We zijn dankbaar voor de inzet van de lokale kiesverenigingen. Zij hebben mede de campagne tot een succes gemaakt.

Het was prachtig om mensen aan te spreken op deze verkiezingen en speciaal op de rol die de ChristenUnie in het waterschap kan vervullen. Een toekomstgericht waterschap gebaseerd op goed rentmeesterschap en verantwoord waterbestuur.
                                                                Betrokken vanuit een Bijbels perspectief.

We roepen u op om woensdag 18 maart te gaan stemmen; een stem geven aan de ChristenUnie is een stem geven aan uw verantwoordelijkheid’.

Piet Robijn