Ingrid van Dillen

Ingrid van Dillen is getrouwd en moeder van drie (bijna) volwassen kinderen. Ze is werkzaam als jeugdarts in Amsterdam. Van 2014 tot 2022 was Ingrid gemeenteraadslid in Oegstgeest, waar ze vooral het woord voerde op het Sociaal Domein en opkwam voor de kwetsbaren in de samenleving. Op de achtergrond bleef ze sindsdien betrokken bij de politiek.

We hebben ruimte nodig om te leven, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander.

Ingrid vindt het van belang om voor elkaar te zorgen en elkaar de ruimte te geven. Ruimte om te leven, te wonen en te werken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander: de jongeren, de starters, de vluchteling & de statushouder. Voor deze ruimte moet echter wel gezorgd worden, zodat het ook op lange termijn leefbaar blijft. Hiervoor is nodig dat er voldoende groen is en er voldoende energie duurzaam wordt opgewekt en gebruikt. Daarnaast vindt Ingrid het belangrijk dat er voldoende goede OV-verbindingen zijn en dat de geluidsoverlast van Schiphol beperkt wordt.