Jaap van Duin

Voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapverkiezingen voor Rijnland staat Noordwijker Jaap van Duin op beide lijsten op nummer 11 voor de ChristenUnie. Tot en met 2010 heeft hij veel werk verzet voor de CU-fractie in gemeente Noordwijk. Vooral de verbeteringen in het Openbaar Vervoer, infrastructuur en Volkshuisvesting waren zijn aandachtspunten. Tevens is Jaap Erelid van de ChristenUnie.

Na die periode is hij zich tot zijn pensionering in gaan zetten voor zijn werkgever TUDelft in de technische ondersteuning van het Veldwerk bij Rivier- en Kustonderzoek, met veel opdrachten voor Rijkswaterstaat en Waterschappen.

Op dit moment is Jaap actief binnen de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk. Is secretaris van de regionale afdeling van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON) en is ook Erelid van de landelijke vereniging voor zijn inzet als vrijwilliger. Daarom is het zendamateur zijn met een volledige vergunning met de roepletters PA7DA een wetenschappelijke hobby.

Zet zich in voor dialoog tussen Christenen en Joden, als mogelijk ook met Moslims.

Jaap met zijn drones regelmatig luchtfoto’s. De laatste tijd regelmatig van de restauratie van de afgebrande RK Kerk in Hoogmade. Deze activiteit heeft hij overgehouden na de opleiding bij de vliegschool voor TUDelft en doet dit volledig gecertificeerd.

Zowel de voor de Provinciale fractie als de Waterschap fractie heeft Jaap de toezegging gedaan zich voor beide in te zetten.

Klik hieronder voor de verkiezingsprogramma's:

ChristenUnie Zuid-Holland

ChristenUnie/SGP Rijnland