Jan Pieter Verweij

Een paar van de meest urgente kwesties op dit moment zijn woningbouw en bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Dat is waar voor mij de Provinciale Statenverkiezingen over gaan.

Woningbouw en bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Dat is waar voor mij de Provinciale Statenverkiezingen over gaan.

Samen complexe problemen oplossen; met oog voor belangen van boeren, woningzoekenden en eigenlijk iedereen. Dat kan alleen een goed team met een hoopvolle visie op de samenleving. Daarom sta ik op de lijst van de ChristenUnie; met rugnummer 14.