Politici bijeen rond actuele thema's

Merwede IMG_1990a scheepsbouw 624x27006 oktober 2016

Waterschapsbestuurders, raadsleden en een enkele wethouder wisselden tijdens de achterbanbijeenkomst op 3 oktober van gedachten. Ganzenoverlast, leegstand in detailhandel en kantoren, en het functioneren van het openbaar bestuur in het licht van regionale economische ontwikkelingen vormden de hoofdthema’s.

Het was de vierde achterbanbijeenkomst waarvoor de Statenfractie van SGP&ChristenUnie de lokale bestuurders had uitgenodigd. Achterbanbijeenkomsten zijn bedoeld om bestuurders van provincie, gemeenten en waterschappen met elkaar te verbinden en in gezamenlijkheid oplossingen te bedenken.

Vanuit natuur, water en ecologie besprak Willy de Zoete, die vorig jaar de overstap maakte vanuit Provinciale Staten naar Hoogheemraadschap Delfland, de problematiek rondom de Kaderrichtlijn Water (KRW) en dan met name de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Juist deze oevers zijn aantrekkelijk voor ganzen. De fecaliën van de ganzen zorgen ervoor dat de door de KRW bedoelde waterkwaliteit niet wordt gehaald. De vraag aan de bestuurders was welk antwoord gemeenten, waterschappen en provincie op deze problematiek zouden moeten geven.

Het tweede onderwerp raakte aan detailhandel en leegstaande kantoorgebouwen. Met name de vraag of het gewenst is dat er in Zoetermeer een outlet-center wordt gerealiseerd. Welke bedreigingen of kansen heeft dat voor de omliggende kernen? Het advies vanuit de aanwezigen was om vooral de hedendaagse consument te volgen. Daarnaast moeten gemeenten deze problematiek vooral in regionaal verband aanpakken.

Vanuit het rapport ‘Maak het verschil’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur stipte Peter Verheij, wethouder in Alblasserdam, aan dat de focus op economische groei ten goede moet komen aan de regio. Het rapport adviseert over het functioneren van het openbaar bestuur in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen. Zijn we in staat een inhoudelijke agenda te maken die goed is voor de regio, die de huidige gemeentegrenzen negeert? Samenwerking in regio’s loopt mijlen ver vooruit op de werkelijkheid van de gemeentegrenzen. Met de samenwerking in de regio’s staat het huis van Thorbecke onder druk. Dat illustreerde ook een van de aanwezigen met de vraag of de bestuurslaag van de provincie er dan toch niet van tussenuit moet…

Zie ook de foto's hieronder

Labels

« terug naar overzicht