Oproep kandidaatstelling voor de Waterschapsverkiezingen in 2019

Knotwilg en kassen04 04 2018

Geachte leden,

In de provincie Zuid-Holland vallen de waterschappen Delfland, Hollandse Delta, Rijnland, Schieland / Krimpenerwaard onder ons Provinciaal Unie bestuur (PU-bestuur). Op 20 maart 2019 worden gelijktijdig met de Statenverkiezingen ook de Waterschaps-verkiezingen voor deze waterschappen gehouden. Wij zijn nu gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingen van de leden in het algemeen bestuur van bovengenoemde waterschappen.

De selectieprocedure

Het PU-bestuur heeft een selectiecommissie samengesteld. Deze selectiecommissie gaat de kandidaten die gesolliciteerd hebben, uitnodigen voor een gesprek. Zij stelt vervolgens een advieslijst samen en legt deze aan het PU-bestuur voor. Deze advieslijst, al of niet gewijzigd, wordt voorgelegd aan de PU najaarsvergadering van november in 2018. Deze vergadering keurt de kandidaten lijst met eventuele wijzigingen goed. Hiermee is de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Opgemerkt wordt dat bij enkele waterschappen een gecombineerde kandidatenlijst met de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) zal worden samengesteld.

Uitnodiging om u kandidaat te stellen

U als lid wordt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een plaats op de kandidatenlijst van het waterschap in welk gebied u woonachtig bent. De selectiecommissie heeft hiernaast ook zelf de mogelijkheid om leden te benaderen met de vraag of zij zich kandidaat willen stellen en uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Het PU-bestuur heeft ook deze mogelijkheid. U als lid van de ChristenUnie wordt verder gevraagd om ook namen van volgens u hiervoor geschikte leden binnen uw lokale afdeling of in uw waterschap aan de selectiecommissie voor te dragen. Bij het doorgeven van namen van leden is van belang om dit goed te motiveren. Uw naam als doorgever zal door de selectiecommissie hierbij niet naar buiten worden gebracht.

Een plaats op de kandidatenlijst is echter pas mogelijk nadat er een gesprek met de selectiecommissie heeft plaats gevonden. 

Wij roepen u op om een gemotiveerde sollicitatiebrief op te stellen. Deze sollicitatiebrief moet voorzien zijn van een actueel Curriculum Vitae (CV) en van door een referent opgestelde aanbevelingsbrief waaruit blijkt dat u voor de ChristenUnie een geschikte kandidaat bent om in het algemeen bestuur van dat waterschap gekozen te worden. 

U wordt gevraagd om voornoemde documenten per e-mail of post te sturen naar de selectiecommissie t.a.v. heer P. van Duijvenbode.                                                                                                           Zijn e-mail is:  p.vanduijvenbode@hetnet.nl;                                                                                     

post sturen naar:  
Linge 50; 
2911 EK Nieuwerkerk aan den IJssel;                                                      
Voor vragen kunt u hem bellen: 0180-316797 / 06-23744687.
Voornoemde documenten moeten uiterlijk op maandag 30 april 2019 zijn ontvangen.
De selectiecommissie zal de persoonlijke gesprekken met kandidaten houden in de periode van half mei tot half juni 2018. 

We vertrouwen er op dat we op onze oproep veel reacties van u gaan ontvangen. 

Met vriendelijke groet namens het Provinciaal Bestuur van de ChristenUnie Zuid-Holland,                   

Jan Harm Boiten – voorzitter                                                                                                 

Greet vd Bergh - Kempenaar – secretaris

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
sollicitatie procedurewaterschap 2018-03-28 3277,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug