Herhaalde oproep kandidaatstelling voor waterschap Rijnland voor de Waterschapsverkiezing in 2019

03 07 2018Geachte leden,

In de provincie Zuid-Holland vallen de waterschappen Delfland, Hollandse Delta, Rijnland, Schieland /Krimpenerwaard onder ons Provinciaal Unie bestuur (PU-bestuur).                                                                                               Op 20 maart 2019 worden gelijktijdig met de Statenverkiezingen ook de Waterschaps-verkiezingen voor deze waterschappen gehouden. Als PU-bestuur zijn we bezig met de voorbereidingen in verband met de verkiezingen voor de leden in het algemeen bestuur van dat betreffende waterschap. 

Tot op heden zijn nauwelijks reacties voor kandidaatstelling voor waterschap Rijnland ontvangen. Dit is de reden voor deze herhaalde oproep om u zich kandidaat te stellen voor dit waterschap.

De selectieprocedure

Het PU-bestuur heeft een selectiecommissie samengesteld. Deze selectiecommissie gaat de kandidaten die gesolliciteerd hebben, uitnodigen voor een gesprek. Zij stelt vervolgens een advieslijst samen en legt deze aan het PU-bestuur voor. Deze advieslijst, al of niet gewijzigd, wordt voorgelegd aan de PU najaarsvergadering in 2018. Deze vergadering keurt de kandidaten lijst met eventuele wijzigingen goed. Hiermee is de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.Opgemerkt wordt dat bij enkele waterschappen zal met de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) een gecombineerde kandidatenlijst worden samengesteld. 

Uitnodiging om u kandidaat te stellen

U als lid wordt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een plaats op de kandidatenlijst van het waterschap Rijnland. De selectiecommissie heeft hiernaast ook zelf de mogelijkheid om zelf leden te benaderen met de vraag of zij zich willen kandideren en uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Het PU-bestuur heeft ook deze mogelijkheid. U als lid van de ChristenUnie wordt verder gevraagd om aan de selectiecommissie ook namen van volgens u hiervoor geschikte leden binnen uw lokale afdeling of in uw waterschap aan ons door te geven. Bij het doorgeven van namen van leden is van belang om dit goed te motiveren. Uw naam als doorgever zal door de selectiecommissie hierbij niet naar buiten worden gebracht.

Een plaats op de kandidatenlijst is echter pas mogelijk nadat er een gesprek met de selectiecommissie heeft plaats gevonden. 

Wij roepen u op om een gemotiveerde sollicitatiebrief op te stellen. Deze sollicitatiebrief moet voorzien zijn van een actueel Curriculum Vitae (CV) en van door een referent opgestelde aanbevelingsbrief waaruit blijkt dat u voor de ChristenUnie een geschikte kandidaat bent om in het algemeen bestuur van dat waterschap gekozen te worden. 

U wordt gevraagd om voornoemde documenten per e-mail of post te sturen naar de selectiecommissie t.a.v.

heer P. van Duijvenbode
Zijn e-mail is:  p.vanduijvenbode@hetnet.nl 
post sturen naar:  Linge 50
2911 EK Nieuwerkerk aan den IJssel;                                                     

Voor vragen kunt u hem bellen: 0180-316797 / 06-23744687.

Voornoemde documenten moeten uiterlijk op maandag 8 juli 2019zijn ontvangen. De selectiecommissie zal de persoonlijke gesprekken hierna op afspraak houden met kandidaten houden

We vertrouwen erop dat we op onze herhaalde oproep veel reacties van u gaan ontvangen. 

Met vriendelijke groet namens het Provinciaal Bestuur van de ChristenUnie Zuid-Holland,                   

Jan Harm Boiten – voorzitter                                                                                                 

Greet van den Bergh-Kempenaar – secretaris 

« Terug