CU-SGP Zuid-Holland: Meer ruimte voor eigen-kracht-conferenties in de jeugdzorg

eigen kracht conferenties - hands12 november 2008

Bij de bespreking van het beleidskader jeugd in de Provinciale Staten heeft Statenlid Willy de Zoete aandacht gevraagd voor de grote deskundigheid bij Bureau Jeugdzorg die onbenut wordt gelaten. Als het aan haar ligt zou de elders succesvolle methode van eigen-kracht-conferenties ook in Zuid-Holland meer moeten worden toegepast.

Volgens De Zoete is in de jeugdzorg zichtbaar dat de grenzen van de verzorgingsstaat zijn bereikt. Het probleem van de wachtlijsten wordt niet door geld of inzet opgelost. Hoewel juist een onderwerp als jeugdzorg grote betrokkenheid bij de directe omgeving oproept, ontbreken goed opgeleide deskundigen. ‘En die vinden we wel bij Bureau Jeugdzorg,’ aldus De Zoete, ‘Wij stellen voor bureau jeugdzorg de mogelijkheid te geven én te stimuleren, zoveel mogelijk eigen kracht conferenties in te stellen, waarbij de omgeving van kind of jongere met problemen, handvaten krijgt om zélf samen het probleem op te lossen. Het is een methode die in andere provincies succesvol is gebleken, het houdt mensen in waarde, voorkomt steeds weer een kind op de wachtlijst, en kost niet veel. Helaas wordt het in ZH maar mondjesmaat toegepast.’

Hiernaast vroeg zij in te zetten op een betere samenwerking tussen jeugdzorginstellingen en het hoger onderwijs. Gebrek aan ervaring is namelijk een veel gehoorde reden waarom hoger opgeleiden in de jeugdzorg niet aan een baan komen. Juist die hoger opgeleiden die zo hard nodig zijn. De Zoete: ‘Wat een verspilling! Wat zou de jeugdzorg met deze gemotiveerde en deskundige jong mensen een impuls krijgen!’

Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

« terug naar overzicht

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht