Provinciale Structuurvisie: ’Open landschap, vitaal platteland, sterke steden'

nieuwe ruimtelijke structuurvisie12 november 2008

Zuid-Holland heeft vandaag de nota Provinciaal Belang vastgesteld. Een belangrijk document voor de ruimtelijke inrichting en kwaliteit in Zuid-Holland. Op aandrang van ChristenUnie-SGP is behoud van de open landschappen hierin opgenomen. ‘Dit is immers een grote kwaliteit van Zuid-Holland en verdient dus bescherming’. aldus het Christenunie Statenlid Chris Schaapman.

‘Daarvoor is duurzaam ruimtegebruik, perspectief voor de landbouw en het betrekken van de agrariër, ook bij het realiseren van natuurdoelen, is noodzaak. Voor een goed samengaan van stad en land zijn ook duurzame en sterke steden van groot belang. Meer binnenstedelijke vernieuwing en meer ondergrondse functies helpen daarbij.’

De ChristenUnie-SGP vroeg om snel te zoeken naar goede alternatieven voor de (hoge) windmolens. Schaapman: 'de milieuambities onderschrijven wij nog steeds, maar de windmolens, die vaak langs snelwegen staan, hebben veel impact op het landschap en doen daarmee afbreuk aan de doelen van ruimtelijke kwaliteit. Tel je daar het afbrokkelend draagvak voor deze windmolens bij op, dan wordt het hoog tijd om te zien andere middelen (warmte, zonne-energie) om de doelen te bereiken.

Verder plaatste de fractie kanttekeningen bij de roep om metropolitane parklandschappen. Iets dat het rijk in het plan Randstad 2040 heeft geïntroduceerd. 'Meer recreatie mogelijk maken in het groen onderstrepen wij, maar we hebben meer nodig dan parken. Bossen en open landschappen zijn hele andere kwaliteiten die net zo hard nodig zijn in een vitaal en gevarieerde natuur in Zuid-Holland', aldus Chris Schaapman.

Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

« terug naar overzicht

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht