Begroting 2016 - uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord

Openbaar vervoer IMG_1015a 624x27026 november 2015

Te midden van instabiliteit op allerlei gebieden ligt er een begroting voor 2016 waarin de fractie SGP&ChristenUnie veel herkenbaars tegenkomt. Het is de eerste begroting van dit (voortgezette) college. De fractie had nog wel een paar opmerkingen. En een motie over snel internet.

Een paar punten uit onze bijdrage

Fractievoorzitter Servaas Stoop begon zijn bijdrage met de aandacht te vestigen op de instabiliteit die we op allerlei gebieden in de samenleving constateren.
Intussen besluiten Provinciale Staten over de begroting voor 2016.
De fractie waardeert het dat het college van Gedeputeerde Staten de samenwerking met gemeenten en andere partners zoekt, zoals de fractie in het debat over het Hoofdlijnenakkoord had benadrukt.

Innovatie
Stoop vroeg nadrukkelijk aandacht voor de problematiek van de beperkingen op de digitale snelweg. Buiten de stedelijke gebieden ondervinden bedrijven, scholen en particulieren veelvuldig problemen met hun verbinding. De Staten namen met grote meerderheid een motie van de SGP&ChristenUnie aan waarin GS werd verzocht om met initiatieven te komen om de aanleg van snel internet te bespoedigen. Ook dat hoort bij innovatie.
Wat betreft de Zuid-Hollandse economie moet innovatie zich niet beperken tot de topsectoren maar breder worden aangepakt.

Openbaar vervoer
De fractie benadrukt het belang van een compleet en ”redelijk fijnmazig” openbaarvervoernetwerk. Bij de ophanden zijnde wisseling van vervoerder in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee lijken bepaalde categorieën reizigers de dupe te worden van wijzigingen in dienstverlening en prijsstelling. Er dient meer duidelijkheid te komen over kortingsregelingen.

Onze fractievoorzitter sloot zijn uitgebreide bijdrage af met een verwijzing naar de Bijbelse hoop voor de nabije en de verre toekomst. Daarbij hebben we de zegen van onze God nodig, aldus Stoop.

Lees de hele debatbijdrage

Labels

« terug naar overzicht