RijnGouwelijn

Eind van de vorige eeuw stagneerde de economische ontwikkeling in Zuid-Holland. Volgens een OESO-rapport lag dat onder andere aan de slechte bereikbaarheid van verschillende plaatsen. Bij het nadenken over een oplossing hiervoor, kwam het idee naar voren om Light-railverbindingen aan te leggen: nauwelijks breder dan een tram maar met veel meer vervoerscapaciteit. De voertuigen kunnen deels gebruik maken van een eigen tramnet en deels over het spoorwegnet rijden, zoals dit in het buitenland, bijvoorbeeld in Karlsruhe en Saarbrücken in Duitsland, al het geval is. Van 2003 tot 2009 reed er op proef een lightrailtram op de spoorlijn tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.

Het project is opgesplitst in twee deelprojecten: RijnGouweLijn (RGL)-Oost: Gouda - Leiden Transferium 't Schouw A44, en RGL-West (Leiden Transferium 't Schouw A44 - Katwijk / Noordwijk). De oplevering van beide deeltrajecten stond gepland voor eind 2015.  De ChristenUnie is steeds een voorstander geweest van het aanleggen van de gehele lijn van Gouda tot Noordwijk.

Leidse binnenstad
In Leiden rees echter in de loop van de tijd bezwaar tegen de aanleg van een trambaan door de binnenstad. Men behield daar liever de bussen. De onwil van Leiden leidde tot onmin met buurgemeenten, die voordeel bij de nieuwe verbinding hebben. Niet-doorgaan van de afgesproken ontwikkeling zou tot schadeclaims kunnen leiden.

In het najaar van 2009 gaf Staatssecretaris Tineke Huizinga te kennen 45 miljoen euro te willen meebetalen aan de lijn tot Katwijk. In april 2011 opperde minister Melanie Schultz van Haegen de RGL-West uit te voeren als busbaan met de mogelijkheid om deze later om te bouwen tot trambaan. Bovendien heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten het oostelijk deel, Gouda - Leiden Centraal, op bestaand spoor te realiseren. In de periode augustus - oktober 2011 bleek echter uit overleg van verkeersgedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD) met een regionale stuurgroep dat een busbaan die later tot trambaan omgebouwd kan worden, wel eens te duur zou kunnen uitvallen.

Op dit moment worden verschillende opties voor de RijnGouweLijn met elkaar vergeleken. Regelmatig wordt tegen ons als statenleden gezegd dat wij binnenkort meer concrete informatie krijgen, maar steeds valt het gebodene tegen. Uiteindelijk moeten Provinciale Staten echter beslissen over de vraag òf en hoe de lijn wordt aangelegd. De ChristenUnie kiest voor het optimum in de combinatie van bereikbaarheid en betaalbaarheid, met daarbij altijd oog voor de effecten op mens en milieu.

In 2012 wordt het definitieve plan vastgesteld.
In de loop van 2012 zijn de voorstellen aan de orde waarin de financiering van de RijnGouweLijn wordt uitgewerkt. De bestaande lijn tussen Gouda en Leiden wordt opgewaardeerd met enkele vrije kruisingen, enkele nieuwe stations en hier en daar spoorverdubbeling. De verbinding Leiden-Katwijk krijgt een busbaan.

2013
Een grote stap, of zo u wilt een rit, naar 2013. Vandaag, 30 januari 2013, wordt in de Statenvergadering een finaal besluit genomen over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Zuid-Holland Noord. Het gaat om alle afspraken over bus en treinvervoer in de regio, die in plaats zijn gekomen van de geplande RijnGouweLijn.

In 2007 rapporteerde de OESO (internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), dat de randstad met grote problemen kampte, waarvan 'verkeer en vervoer' het grootste was. Dit rapport kwam niet uit de lucht vallen, er waren al plannen gemaakt. Het belangrijkste plan was een nieuwe Lightrail verbinding tussen Gouda en de kust.
Inmiddels zijn de economische omstandigheden zo, dat er geen politieke meerderheid meer is om het grote bedrag vrij te maken dat nodig is om de lijn aan te leggen. We constateren dit met spijt, onze fractie heeft zich steeds ingezet voor dit mooie project. Dat neemt niet weg dat in de regio zelf niet iedereen met plezier uitkeek naar de komst van de tram.
Om toch te werken aan de vervoersproblemen is het plan nu uitgewerkt en vandaag stemmen we daarover. Een plan waar de bewoners van de regio over te spreken zijn. We stemmen dus: vóór!

Dit dossier komt hiermee tot een afronding.