Rijnland

‘Het zou fantastisch zijn als wij een of twee zetels in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland zouden kunnen bereiken met nadrukkelijk aandacht voor goed rentmeesterschap en verantwoord bestuur’.

 ‘De campagne is bijna ten einde en de dag van de verkiezingen vlakbij, woensdag 18 maart 2015. Wij hebben veel activiteiten kunnen ontplooien, zoals het verspreiden van ons programma en van folders, onze website, de aandacht in de media, de verkiezingsbijeenkomsten en de vele contacten en gesprekken. Ons verkiezingsprogramma gebaseerd op een Dienstbaar, Daadkrachtig en Duurzaam Rijnland heeft velen aangesproken.

Het zou fantastisch zijn als wij een of twee zetels in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland zouden kunnen bereiken met nadrukkelijk aandacht voor goed rentmeesterschap en verantwoord bestuur.

Nog een paar dagen te gaan om als het ware de puntjes op de i te zetten. Wellicht kunt u vrienden, kennissen en familie vragen toch vooral te gaan stemmen.

Ik ben dankbaar voor wat we tijdens de campagne hebben kunnen doen en ik hoop dat u allen woensdag in de gelegenheid bent van uw stemrecht gebruik te maken en zo uw stem te laten horen.

Hartelijke groeten,