Ruud van Harten

Mijn naam is Ruud van Harten en ik woon al 52 jaar in Vlaardingen. In deze stad ben ik namens de ChristenUnie jarenlang raadslid en daarna wethouder geweest. Voor de komende Provinciale Staten verkiezingen sta ik op nummer 4 van lijst 8. Het mooie aan de ChristenUnie vind ik dat het omzien naar je medemens en het onderhoud van de schepping altijd centraal staat.

In mijn politieke functies heb ik altijd gestaan voor goede mobiliteit en bereikbaarheid. In de provincie Zuid-Holland moet er zeker een tandje bij als het gaat om duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. Denk aan meer fietspaden en beter Openbaar Vervoer. En vanwege dichtslippende wegen moet er ook veel meer aandacht komen voor vervoer over water in plaats van de aanleg van nog meer asfalt voor auto’s.

In de meest dichtstbevolkte provincie staat de natuur onder druk. Niet alleen vanwege stikstof, maar ook door de enorme vraag naar bouwlocaties. We hebben immers een enorm tekort aan betaalbare woningen. Als provincie moeten we daarom samen met bewoners, bedrijven, natuurbeheerders en boeren de juiste keuzes maken. Keuzes die de natuur niet verslechteren maar verbeteren. Hier wil ik me de komende jaren hard voor inzetten.

Jaar in jaar uit heeft de provincie bakken met geld overgehouden, vooral door jaarlijks meer te begroten dan dat er werd uitgevoerd. Hierdoor zijn de reserves zijn veel te hoog. Dit vind ik slecht, omdat het maatschappelijk opgebrachte geld ten goede moet komen aan u als burger en niet opgepot moet worden. Daarom wil ik dat de bezem gaat door de financiële huishouding van de provincie.

De komende jaren staan er veel belangrijke zaken op de agenda van de provincie. Breng daarom je stem uit op 15 maart. Want als je niet kiest wordt er voor je gekozen.