Steven Datema

Het werk van de provincie raakt aan hele gewone vragen, die jij en ik ook hebben. Kan je een huis vinden in je eigen dorp of stad? Is er een goede trein- of busverbinding? Hoe zorgen we voor onze natuur en voor voldoende schone en betaalbare energie?

Op al die terreinen heeft de provincie taken. Dit vraagt om een krachtig provinciebestuur én een goede controle van dit bestuur. Daar wil ik me de komende jaren graag voor inzetten als volksvertegenwoordiger namens de ChristenUnie.

Ik wil het gesprek aan gaan, luisteren en keuzes maken. Want alleen zo kunnen we samen verantwoordelijkheid nemen. Voor elkaar, voor de schepping en voor volgende generaties.

Het werk van de provincie raakt aan hele gewone vragen, die jij en ik ook hebben.

Steven Datema woont met zijn gezin in Den Haag. Hij was daar eerder politiek actief in de gemeenteraad en werkt als leidinggevende bij de Tweede Kamerfractievan de ChristenUnie.