Verkiezingsprogramma

Het doet ertoe wie er namens jou in de Staten zit. Je kiest het bestuur van Zuid-Holland: Provinciale Staten nemen besluiten over waar betaalbare woningen gebouwd kunnen worden, hoe we omgaan met de natuur in jouw stad of dorp, over recreëren, over landschap, hoe we kunnen zorgen dat je goede voorzieningen hebt op een gezonde afstand en ook over het behoud van cultureel erfgoed zoals molens en kerken.

De uitdagingen zijn groot de komende vier jaar. De opwarming van de aarde moet beperkt worden. De natuur moet ruimte krijgen om te herstellen. De waterkwaliteit moet op orde worden gebracht. En tegelijk moeten we zorgen dat iedereen een betaalbare huur- of koopwoning kan vinden en er voldoende ruimte blijft om te werken. De ChristenUnie wil zich de komende vier jaar weer inzetten om vanuit onze missie en visie te werken aan een krachtig provinciaal bestuur van Zuid-Holland.

Meest gezochte standpunten

Speerpunten

9 hoopvolle keuzes voor Zuid-Holland