Willy de Zoete

Sinds lange tijd mochten we weer deelnemen in het provinciebestuur en hebben we een coalitie gesmeed waarin we veel van onze speerpunten uit de beide verkiezingsprogramma’s konden inbrengen. We zijn blij met onze gedeputeerde Willy de Zoete, die met haar lange ervaring en brede kennis de komende jaren ons mocht zijn.

Willy was tot 1 september 2019 gemeenteraadslid in de gemeente Westland en eerder bestuurslid van het Hoogheemraadschap Delfland en Statenlid in Zuid-Holland (2007-2015). In haar portefeuille zitten Economie (toegepaste innovatie in het MKB en Human Capital), Cultuur en Erfgoed, Personeel en Organisatie, Luchtvaart en Grondzaken. 

Als gedeputeerde van Zuid-Holland heb ik mij ingezet voor een nog betere versie van onze mooie provincie.

Willy: "Zuid-Holland bruist van de initiatieven en innovatieve projecten. Als gedeputeerde van Zuid-Holland heb ik mij ingezet voor een nog betere versie van onze mooie provincie. Dan heb je het ook over doelen stellen en keuzes maken. Dat durf ik, dat doen wij als College: samen werkend met onze partners voor Zuid Holland en al haar inwoners."