Ytzen Lont

Naam: Ytzen Lont
Woonplaats: Den Haag 

Wie ben ik:
Mij naam is Ytzen Lont (30 jaar). Sinds juli 2010 ben ik als adviseur actief voor de Statenfractie. Daarvoor was ik actief betrokken bij PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, als voorzitter van de werkgroep Binnenland & Justitie. Hier heb ik mij vooral bezig gehouden met onderwerpen als integratie en veiligheid. Ik heb mij altijd al aangetrokken gevoeld tot het openbaar bestuur en de politieke belangenafweging die daarbij hoort. Bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen heb ik mij verkiesbaar gesteld (nr. 18). Wat mij vooral motiveert is het zoeken naar mogelijkheden om binnen de taakopvatting en de kaders van de provincie een duidelijk verschil te kunnen maken. Daarnaast is het leuk om mee te denken bij projecten die een rol spelen in het dagelijks leven van de inwoners van de provincie. Momenteel ben ik fractieadviseur voor de commissie Ruimte en Leefomgeving. Ik probeer een kritische noot te plaatsen omtrent het nut en de noodzaak van regelgeving. Ook kan ik vanuit mijn expertise adviseren over (juridische) alternatieven voor oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Gezin/persoonlijke leefomstandigheden:
Getrouwd met Rosette en woonachtig in het mooie Bezuidenhout te Den Haag.

Werk:
Na mijn rechtenstudie ben ik direct begonnen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het huidige Ministerie van Infrastructuur en Milieu, als wetgevingsjurist. Sinds kort werk in die functie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik houd mij daar vooral bezig met wetgeving. Ik ontwikkel regelgeving omtrent de financiering van de zorg en maatschappelijke ondersteuning en adviseer daarover. Daarnaast begeleid ik wetgevingstrajecten door departementaal of Europees overleg, Raad van State en van het parlement tot aan het Staatsblad.

Passie:
Kort en krachtig: gaan voor kwaliteit van regelgeving en effectief beleid dat doel treft.

Waarom ik kies voor de ChristenUnie
De boodschap van Jezus is op een bepaalde manier heel politiek. Hij vraagt als Koning jou loyaliteit en het vertrouwen dat je de juiste weg wordt gewezen. Voor de eerste Christenen was dat heel direct voelbaar, omdat zij niet meededen aan de verering van de Romeinse Keizer (Tacitus, Ann. 15.44), maar Jezus als Heer zagen. De notie van een scheiding tussen religie en politiek bestond nog niet. Aan de andere kant was de agenda van Jezus niet om de bestaande overheden via een revolutie te verjagen. Het doel is om je naaste lief te hebben en je in te zetten voor gerechtigheid en heling (en dan bedoel ik niet het misdrijf). De ChristenUnie heeft dit als getuigenispartij in het DNA en past wat mij betreft (zo mogelijk is) in dit plaatje.

Wat zou ik graag willen bereiken (politiek)
De provincie heeft de uitgelezen mogelijkheid de regie te nemen om, samen met overheden en inwoners, Zuid-Holland duurzamer en economisch slagvaardiger te maken. Het is van belang om ook op de langere termijn Zuid-Holland mooi, open en leefbaar te houden. Ik wil daar graag aan meewerken. Dit kan onder andere door een efficiënte infrastructuur, ruimte voor natuur en zorg voor cultureel (religieus) erfgoed. Daarbij kan de provincie voorkomen dat verrommeling van de schaarse ruimte optreedt en dat ruimte rechtvaardig wordt verdeeld. Ten slotte zie ik ook een rol voor het mogelijk maken van een duurzame economie door schone energie en het stimuleren van innovatie. 

Wat zeggen anderen?
Ytzen is altijd op de hoogte van actuele thema’s en verdiept zich grondig in de onderwerpen waar hij zich mee bezig houdt. Verder is hij een enthousiaste, warme en betrokken persoonlijkheid. Els Douma, Voorzitter Kiesvereniging, Den Haag e.o

Wat is volgens jou de mooiste plek in Zuid-Holland?
Zelf geniet ik altijd erg van het duingebied rond Meijendel en de Horsten. Ik fiets daar graag.