Motie steun bevrijdingsfestivals aangenomen

Nederlandse vlag.jpg
Arjan Witte
Door Arjan Witte op 14 maart 2023 om 22:18

Motie steun bevrijdingsfestivals aangenomen

Dat wij deze week naar de stembus gaan om te bepalen wie onze provincie de komende jaren gaan besturen is geen vanzelfsprekendheid. Die vrijheid had een prijs en is zwaar bevochten. Daarom zijn we blij dat in de laatste stemronde van deze periode onze motie om extra subsidie voor het Bevrijdingsfestival is aangenomen.

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met een eenmalige extra subsidie van 30.000 euro voor het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. Op 4 en 5 mei herdenken we en vieren we samen onze vrijheid. De provinciale Bevrijdingsfestivals spelen hierin een grote rol; zeker ook voor jongeren.

ChristenUnie-Statenlid Arjan Witte: “Het is belangrijk om stil te blijven staan dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. De gratis Bevrijdingsfestivals geven hier op een mooie wijze met muziek en een inhoudelijk programma invulling aan. Het is goed dat de provincie nu extra hulp biedt nu het financieel even minder gaat.”

Het is belangrijk om erbij stil te staan dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.

ChristenUnie-Statenlid Arjan Witte heeft vorige maand mondelinge vragen gesteld over de financiële situatie bij de festivals in Rotterdam en Den Haag. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen antwoordde dat er na aanpassing van het programma een verwacht tekort van 60.000 euro overblijft. De gemeente Rotterdam is bereid hiervan de helft hiervan voor haar rekening te nemen. 

Een motie van ChristenUnie, VVD, CDA, GroenLinks en PvdA om eenmalig 30.000 euro extra bij te dragen festival in Rotterdam kreeg de steun van Provinciale Staten. Daarmee is het festival in 2023 gered. Voor de komende jaren moeten de provincie, de beide gemeenten en de beide festivals samen op zoek naar een structurele oplossing.