Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Uw stem maakt verschil!

Afbeelding_stemwijzer_Zuid-Holland_klein.JPG18 maart 2019 De afgelopen jaren hebben de statenleden van de ChristenUnie, samen met de collega's van de SGP, echt verschil kunnen maken in de provinciale politiek van Zuid-Holland. We hopen van harte dat u het werk van de ChristenUnie in Zuid-Holland (weer) ondersteunt, door uw stem woensdag 20 maart aan een van de ChristenUnie kandidaten te geven. Laat uw stem niet verloren gaan, want soms kan zelfs één stem verschil maken tussen een extra zetel of niet. lees verder
Labels

Beëdiging Peter van den Berg

Foto_beediging_peter_vd_berg.jpg01 februari 2019 De eerste vergadering van Provinciale Staten in 2019, op 30 januari, was een bijzondere. In ieder geval voor Peter van den Berg, die als Statenlid werd geïnstalleerd. Peter zal tot de Statenverkiezingen van maart dit jaar de SGP/ChristenUnie-fractie ‘versterken’. Daarmee vult hij de lege plek op die door het vertrek van statenlid Henk van Dieren is ontstaan. lees verder
Labels

Gezegende Feestdagen en Gods zegen voor 2019

CU_2018.png22 december 2018 Gedragen en verbonden. Verwachtingsvol.
Immanuël. Zo mogen we onze weg gaan. lees verder
Labels

Zuid Holland steunt Limburg om een zetel te halen bij Statenverkiezingen

collecte22 december 2018 Ook in de provincie Limburg wil de ChristenUnie de komende maanden een sterke verkiezingscampagne voor de Statenverkiezing gaan voeren. Helaas wonen er in Limburg te weinig CU-leden om op eigen ... lees verder
Labels

Opnieuw een eervol moment voor de fractie

Kon. Onderscheiding Dieren, H. van 20181219 250x250.jpg21 december 2018 Nadat eerder dit jaar onze fractievoorzitter Servaas Stoop een Koninklijke Onderscheiding kreeg was het nu Henk van Dieren die de eer te beurt viel.
Op 19 december werd Van Dieren door de commissaris van de Koning onderscheiden met de versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. lees verder
Labels

Agenda vergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland

ChristenUnie campagne in gesprek16 oktober 2018 Uitnodiging vergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland op donderdag 15 november  2018 Plaats:            Gebouw Het Kruispunt aan de Stationstraat 12 te Waddinxveen Aanvang:        20.00 uur... lees verder
Labels

Kadernota 2019 - geen leges meer bij faunaschade

Provinciehuis 20180516_085135(0)a 200x20004 juli 2018 Op woensdag 27 juni 2018 behandelden Provinciale Staten de Kadernota 2019. Daarin worden de financiële en inhoudelijke kaders voor het aanstaande begrotingsjaar bepaald. Namens SGP & ChristenUnie leverde Servaas Stoop een bijdrage aan het debat.
De fractie boekte succes met een amendement waardoor leges bij faunaschade worden afgeschaft. lees verder
Labels

Herhaalde oproep kandidaatstelling voor waterschap Rijnland voor de Waterschapsverkiezing in 2019

03 juli 2018  Geachte leden, In de provincie Zuid-Holland vallen de waterschappen Delfland, Hollandse Delta, Rijnland, Schieland /Krimpenerwaard onder ons Provinciaal Unie bestuur (PU-bestuur).               ... lees verder
Labels
Rijnland

Jacco Schonewille houdt maidenspeech

Jacco Schonewille a 200x200 IMG-2018053022 juni 2018 Gedeputeerde Staten moeten meer daadkracht laten zien bij de realisatie van de plannen die zijn afgesproken. Jacco Schonewille trok onlangs in zijn maidenspeech naar aanleiding van de jaarrekening over 2017 de lijn door die de fractie SGP&ChristenUnie bij de bespreking van de vorige jaarrekening had ingezet. En niet zonder reden. lees verder
Labels

Koninklijke onderscheiding voor Servaas Stoop

Servaas Stoop Koninklijke onderscheiding IMG_0225a 200x20026 april 2018 Fractievoorzitter Servaas Stoop ontving op 26 april uit handen van commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit een Koninklijke onderscheiding. Voor zijn jarenlange inzet voor de SGP, in het bijzonder zijn 25-jarig lidmaatschap van Provinciale Staten van Zuid-Holland, en een groot aantal maatschappelijke organisaties werd Servaas Stoop benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. lees verder
Labels

Extra voorwaarden voor aanleg Verlengde Bentwoudlaan

Boskoop hefbrug YouTube Op voorstel van de fractie van SGP & ChristenUnie hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om extra voorwaarden te stellen aan de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. lees verder
Labels

Oproep kandidaatstelling voor de Waterschapsverkiezingen in 2019

Knotwilg en kassen Geachte leden, In de provincie Zuid-Holland vallen de waterschappen Delfland, Hollandse Delta, Rijnland, Schieland / Krimpenerwaard onder ons Provinciaal Unie bestuur (PU-bestuur). Op 20 maart ... lees verder
Labels
Delfland
Nieuwsbrief
Rijnland

Besluit Bentwoudlaan opgeschort

Waddinxveen N207 Bentwoudlaan IMG_7960a 250x250 Provinciale Staten hebben een besluit over de aanleg van de Bentwoudlaan uitgesteld. Dit is de uitkomst van het debat over het voorstel van Gedeputeerde Staten over het zogeheten Uitvoeringsbesluit N207-Zuid (Bentwoudlaan bij Waddinxveen en de weg door Hazerswoude-Dorp). lees verder
Labels

Zuid-Holland in de bres voor pulskorvissers

Visserij IMG_2018a 168x168 SGP&ChristenUnie en CDA in Zuid-Holland willen dat de provincie zich inzet voor gedupeerde pulskorvissers. lees verder
Labels

Kennismaking met Jacco Schonewille

IMG_7245b 250x250 Graag introduceer ik mijzelf in deze bijdrage. Mijn naam is Jacco Schonewille en op 11 oktober j.l. ben ik beëdigd als Statenlid in de provincie Zuid Holland. Ik mag hiermee Chris Schaapman opvolgen die zich vele jaren krachtig heeft ingezet voor de fractie SGP&ChristenUnie. lees verder
Labels