Nieuws

VVD en ChristenUnie & SGP bijten zich vast in noodzakelijke woningbouw Zuid-Holland

20210415_artikel_TS Wonen_GvdB.jpg15 april 2021 De woningnood in Zuid-Holland is hoog. VVD en ChristenUnie & SGP in de provincie willen dat er daarom zo snel mogelijk zo veel mogelijk woningen worden gebouwd. Beide fracties hebben nu een zogenaamde ‘technische sessie’ geregeld, waarin Statenleden dieper kunnen ingaan op de vraag hoe de juiste hoeveelheid woningen van het juiste type op de juiste plek gebouwd gaan worden. In Zuid-Holland moet echt tempo gemaakt worden met het bouwen van woningen in steden én dorpen. lees verder
Labels

Erasmusvaart: voorsorteren en integraal aanpakken

20210412_Erasmusvaart_Illustratie groenblauwe verbinding_met pijl.JPG12 april 2021 Stortbuien, hittestress in verstedelijkte gebieden en watertekort. De verwachting is dat we de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met extremer weer. Sinds eind vorige eeuw zijn er vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeenten Westland en Den Haag en de provincie plannen gemaakt om een Erasmusvaart te graven tussen Den Haag en Westland, globaal tussen de Wennetjessloot en de Strijp. Dan kan in het versteende gedeelte van Den Haag het water beter worden afgevoerd of vastgehouden. De provinciale fracties ChristenUnie & SGP, CDA, D66, VVD, GroenLinks en PvdA vragen binnen de provincie aandacht voor het project. Dit jaar gaat de verkenning van start. lees verder
Labels

Stimuleringsregeling woningbouw gewijzigd

20210412_afbeelding_subsidieregeling wonen aangepast.jpg12 april 2021 Heb je wel eens een voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) waar je op onderdelen niet echt gelukkig mee kan zijn? Ondanks dat we in de coalitie zitten kan dat zeker het geval zijn. Op dit vlak was het de subsidieregeling woningbouw. Wat kun je dan nog?

Misschien heel kort door de bocht: het beste ervan maken. We konden bij deze regeling echt alleen proberen onze stempel te drukken op onderdelen. Die ruimte hebben we vooral gezocht op de subsidieregels. Op drie onderdelen van de subsidieregels hebben we toezeggingen van de gedeputeerde ontvangen waar ik nu de uitwerking van heb mogen zien. lees verder
Labels

Benoeming nieuwe gedeputeerde

Profielfoto_Meindert-Stolk_2.jpg08 april 2021 Op 7 april is in Provinciale Staten Meindert Stolk (CDA) benoemd als gedeputeerde. Stolk volgt Adri Bom-Lemstra op in het College van Gedeputeerde Staten en gaat aan de slag op de portefeuilles ... lees verder
Labels

Bij een afscheid

adri_bom-lemstra_2_uitsnede.jpg07 april 2021 Vandaag neemt Adri Bom-Lemstra afscheid als gedeputeerde van Zuid-Holland. Na 6 jaar als gedeputeerde begint ze in mei als voorzitter bij Glastuinbouw Nederland. Afscheid nemen tijdens een borrel ... lees verder
Labels

Investeren in het brede Midden- en Kleinbedrijf

Innovatie 3d printen07 april 2021 Op 7 april 2021 heeft Provinciale Staten het subsidieplafond van 1 miljoen euro voor 2021-2023 voor de nieuwe subsidieregeling MKB-deals Zuid-Holland bij hamerslag vastgesteld. Op initiatief van de ChristenUnie & SGP-fractie was in het coalitieakkoord extra aandacht voor het brede Midden- en Kleinbedrijf (MKB) opgenomen. ‘Onze’ gedeputeerde Willy de Zoete is hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Dit heeft onder meer geleid tot deze nieuwe subsidieregeling. De steun in de Staten hiervoor is breed. lees verder
Labels

Meer nieuws