Nieuws

Mooi nieuws voor gezinnen – Restitutie kosten Openbaar Vervoer

20200716_Foto bij artikel_restitutie abonnementsgelden.jpg16 juli 2020 De ChristenUnie & SGP-fractie maakten onlangs werk van niet gebruikte abonnementsgelden van het Openbaar Vervoer. Statenlid Gerard van de Breevaart stelde daarover eerder vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. In samenwerking met het Voortgezet Onderwijs en Gedeputeerde Vermeulen is het gelukt om de Openbaar Vervoer-bedrijven te bewegen om een deel van de kosten terug te geven. lees verder
Labels

Beëdiging Johan Matze in Provinciale Staten

20200701_Beëdiging Johan Matze_uitsnede.jpg02 juli 2020 Op woensdag 1 juli is de heer Johan Matze beëdigd als fractievertegenwoordiger voor de Statenfractie ChristenUnie & SGP in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Matze was Statenlid van september 2018 tot maart 2019 namens de SGP in de gezamenlijke Statenfractie. lees verder
Labels

Niets nieuws onder de zon

20200701_NdJ woordvoering PS.jpg01 juli 2020 In de Provinciale Statenvergadering vandaag heeft onze fractievoorzitter Nico de Jager zijn woordvoering gehouden bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2020, Kadernota 2021 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021. Deze vergadering vond plaats in de historische Ridderzaal op het binnenhof in Den Haag. lees verder
Labels

Fractie bepleit restitutie abonnementsgelden Openbaar Vervoer

Foto_Gerard-groot_SGPzh-©ceesvdwal_7952x5304.jpg10 juni 2020 Het openbaar vervoer (OV) heeft het als gevolg van de corona maatregelen zwaar. Mede door de sluiting van scholen is de hoeveelheid reizigers sterk gedaald. In sommige gebieden is namelijk het OV een belangrijk vervoermiddel om op school te komen. Recent is door de overheid een aanzienlijke zak met geld beschikbaar gesteld voor het OV.
Dat is de reden voor Gerard van de Breevaart (Statenlid ChristenUnie & SGP) om aandacht te vragen voor de gezinnen die geraakt worden door de doorlopende lasten van OV-abonnementen van hun schoolgaande kinderen. lees verder
Labels

Ridderkerk van het slot

20200608_nieuwsbericht_foto ridderkerk.jpg08 juni 2020 Na vele jaren van discussie is het tramtracé (als reservering) in Ridderkerk verwijderd. Zelfs vervoerspartijen hebben een positief signaal afgegeven op deze beslissing. Het tramtracé was voor een goede openbaar vervoer ontsluiting niet noodzakelijk volgens de deskundigen. Daarnaast hield het jarenlang de ontwikkeling van de broodnodige woningbouw in Ridderkerk in zijn greep. lees verder
Labels

Wat is een democratie mooi!

Groepsfoto PS dec 2019_uitsnede.jpg03 juni 2020 Gedeputeerde Staten moeten verantwoording afleggen aan ons als volksvertegenwoordigers. En wij als Statenleden ook weer aan onze inwoners. Vandaag werden in de Provinciale Statenvergadering de jaarstukken van 2019 besproken. Vandaag dus bij uitstek een debat vanuit de ‘controlerende taak’ van Provinciale Staten. Arjan Witte heeft, namens de Statenfractie ChristenUnie & SGP, complimenten uitgedeeld aan Gedeputeerde Staten en de provinciale organisatie over de kwaliteit van de jaarrekening. lees verder
Labels

Nieuws (vervolg)

Nieuws archief > 2020 > augustus

Geen berichten gevonden