Informatie over Chemours

Chemours Dupont 20150130_095439 624x27028 september 2016

Nadat een jarendurende strijd om te komen tot sluiting van de Derde Merwedehaven, in het voordeel van de omwonenden is beslecht en de afvalberging met ingang van 1 januarii 2013 werd gesloten, is er in hetzelfde gebied opnieuw grote onrust ontstaan. Chemours, het voormalige Dupont, blijkt grote hoeveelheden PFOA (Perfluoroctaanzuur) te hebben uitgestoten. De grote vraag voor (ex-)medewekers en omwonenden uit Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht is: welk gezondheidsrisico hebben we hierdoor gelopen? Het RIVM verricht onderzoek.

Informatie over de vele vragen die burgers stelden was aanvankelijk niet gemakklijk te vinden. Onze fractie heeft daarop, samen met andere fracties, aangedrongen op duidelijke informatie die voor geïnteresseerden gemakkelijk te vinden was. Ons verzoek leidde ertoe dat de provincie en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid duidelijke informatie op hun website hebben geplaatst.

Website provincie http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/vergunningen-0/dupont-chemours/

Website Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid http://www.ozhz.nl/actueel/ 

Op de websites staat ook informatie over nieuwe feiten die in de loop van 2016 bekend werden. Allereerst over het gebruik van de stof GenX voor de productie van teflon en over de lekkage van het giftige formaldehydegas van 12 tot 14 augustus 2016. Ook informatie over het gezondheidsonderzoek is op genoemde websites te vinden.

Provinciale Staten hebben de problemen bij Chemours al verschillende keren besproken.

 

Labels

« terug naar overzicht