ChristenUnie, SGP en CDA zetten visserijsector op de agenda

19 oktober 2006

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met het initiatiefvoorstel Zeevisserij van de fracties van SGP/ChristenUnie en CDA. Doel van dit initiatief is het op de agenda zetten van de problematiek én de kansen van de Zeevisserij in Zuid-Holland.

Den Haag, 18 oktober 2006

 

Zuid-Holland zet visserijsector op agenda

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met het initiatiefvoorstel Zeevisserij van de fracties van SGP/ChristenUnie en CDA. Doel van dit initiatief is het op de agenda zetten van de problematiek én de kansen van de Zeevisserij in Zuid-Holland. Uit een quick scan is gebleken dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nauwelijks aandacht hebben voor deze belangrijke sector in de provincie.

 

De zeevissector maakt moeilijke tijden door, vanwege de stijgende productiekosten die niet door de prijs van vis wordt gecompenseerd. Daarnaast worden de vangstmogelijkheden steeds meer beperkt, liggen de vangstmethoden onder vuur en worden steeds meer gebieden tot verboden gebied voor visserij verklaard. Ook leveren ontwikkelingen in de havengebieden, bij een neergaande lijn bedreigingen op voor de sector.

 

De SGP/ChristenUnie heeft vorig jaar tot tweemaal toe geprobeerd GS in beweging te brengen door het stellen van schriftelijke vragen. Helaas reduceerde GS de problematiek toen tot een lokaal, danwel Europees probleem. Voldoende reden voor de SGP/ChristenUnie om samen met het CDA Gedeputeerde Staten te dwingen tot meer actie.

 

Provinciale Staten hebben besloten onderzoek te doen naar de (groei)kansen van de zeevissector. Verder moet Gedeputeerde Staten met een plan van aanpak komen en wordt er binnenkort een rondetafelconferentie gehouden met betrokken partijen.
Labels
Fractie

« terug naar overzicht