CU-SGP Zuid-Holland pleit voor onderzoek gebruik van natuur- en recreatiegebieden

onderzoek gebruik recreatiegebeiden12 november 2008

Betere bereikbaarheid en gebruik van de natuur- en recreatiegebieden vanuit de stad, dat is één van de doelen van het coalitieakkoord. Gedeputeerde Staten van Zuid Holland geven in de begroting aan dat te willen bereiken door een toename van 10% van het aantal plaatsen voor recreanten in de recreatiegebieden. Voor de fractie van ChristenUnie- SGP is het maar helemaal de vraag of meer plaatsen en een verbetering van de bereikbaarheid tot gevolg hebben dat meer mensen gaan recreëren en van de natuur gaan genieten. Volgens Statenlid Fröling moet eerst onderzocht worden hoe het gebruik nu is en waar de belemmeringen voor gebruik liggen.

“Bereikbaarheid is slechts één van de mogelijke redenen waarom men kan afzien van bezoek aan een bos, meer, park of natuurgebied. Eerst moet vastgesteld worden of zaken als drukte, afstand, de inrichting van het gebied of gebrek aan veiligheid een rol spelen. Pas dan kunnen en moeten we overgaan tot het bepalen van concrete  maatregelen en het stellen van een haalbare toename van het gebruik. Bovendien is realisatie van meer recreatieplaatsen geen maatstaf voor beter gebruik”,  aldus mevr. Fröling. Haar fractie heeft 12 november bij de begrotings- behandeling een motie ingediend voor eerder genoemd onderzoek. Fröling wil dat in de begroting van 2010 de doelen scherper en beter meetbaar opgenomen zien. “Dan kunnen we nagaan of GS er echt voor zorgt dat het gebruik van de natuur- en recreatiegebieden toeneemt. Dat is waar we op inzetten: dat het voor de inwoners van Zuid Holland aantrekkelijker wordt om gebruik te maken van onze prachtige natuur- en recreatieterreinen. Daar leggen we ze immers voor aan!”

De motie om tot een dergelijk onderzoek over te gaan werd met een ruime meerderheid aangenomen door de Staten.

Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

« terug naar overzicht

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht