Realisatie natuurdoelen ook door agrariërs mogelijk

agrariers natuur12 november 2008

Met groter draagvlak een sneller resultaat! Dat is wat de fractie van ChristenUnie-SGP Zuid-Holland voor ogen heeft met de motie om realisatie van delen van de Ecologische Hoofdstructuur door agrariërs op eigen grond mogelijk te maken.

In het coalitieakkoord is er vanuit gegaan dat de natuurdoelstellingen alleen te realiseren zijn door de benodigde grond daarvoor in eigendom te verkrijgen. Dat blijkt op veel weerstand te stuiten bij agrariërs. De fractie van ChristenUnie-SGP kan zich deze weerstand voorstellen. Tegelijkertijd betreurt zij het dat hierdoor de gestelde doelen alleen met verlies van veel tijd en tegen hoge kosten te realiseren zijn. De fractie is van mening dat het ook mogelijk moet zijn dat delen van de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd en beheerd worden door agrariërs. Deze hoeven dan hun grond niet te verkopen en ontvangen een passende vergoeding voor het beheer. Hiermee ontstaat er een extra bedrijfsactiviteit. Bovendien zou het bezit en misschien waar mogelijk het gebruik van delen van deze gronden de agrarische activiteiten kunnen ondersteunen.

De fractie van ChristenUnie-SGP heeft in samenwerking met de CDA-fractie een motie ingediend om mogelijk te maken dat agrariërs eigen grond omzetten naar natuur en dit tegen vergoeding gaan beheren. Statenlid Fröling: “Wanneer agrariërs bereid en in staat zijn de natuurdoelstellingen, zoals bepaald op grond van Europees, landelijk en provinciaal beleid, te realiseren, dan is het een goede zaak deze mogelijkheden serieus te onderzoeken”.

Download de op 12-11-2008 ingediende motie.

Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

« terug naar overzicht

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht