Trajectsabonnementen bij OV-chip moeten behouden blijven

Tram in Den Haag02 december 2008

In de plannen van Gedeputeerde Staten over het nieuwe tarievenbeleid na invoering van de OV-chipkaart zouden trajectabonnementen komen te vervallen. ChristenUnie-SGP vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en heeft zich in de afgelopen commissievergadering uitgesproken voor behoud van deze mogelijkheid.

Statenlid Willy de Zoete: “Wij zijn sterk voorstander van abonnementen, omdat het hebben van een abonnement een sterkere prikkel geeft om het openbaar vervoer te gebruiken dan de voorgestelde kortingsstructuur.” De reden waarom de optie van trajectkorting is komen te vervallen in de plannen van de gedeputeerde is van technische aard. De veelheid aan abonnementen zou praktisch moeilijk uitvoerbaar zijn.
De Zoete: “Onze fractie is er van overtuigd dat iemand met een abonnement sneller het OV-neemt. Het kaartje is immers toch al betaald. Wanneer na een jaar de nieuwe tariefstructuur wordt geëvalueerd, moet ook worden nagegaan of de afschaffing van het trajectabonnement niet tot reizigersverlies heeft geleid”.

Labels
Provinciale Staten

« terug naar overzicht

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht