Ruimtewinst is essentieel bij herstructurering van bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Moerdijk27 mei 2009

“We zijn goed op weg, complimenten daarvoor aan ieder die daaraan bijgedragen heeft!” Deze positieve woorden vormden het vertrekpunt voor de reactie van de fractie ChristenUnie-SGP op de jaarstukken van 2008. Statenlid Jantien Fröling sprak waardering uit voor de verbeterde inzichtelijkheid van de financiële cyclus. Wel vroeg zij aandacht voor de vraag of we ook daadwerkelijk gerealiseerd hebben wat we hadden beoogd. Het herstructureren van bedrijventerreinen vormt hierbij een treffende illustratie.

In de jaarrekening staat dat er inmiddels 292 ha. bedrijventerrein is geherstructureerd. Veel meer nog dan de geplande 150 ha. Dit klinkt natuurlijk positief. Er zijn echter wat kanttekeningen te maken. De genoemde 292 hectare is namelijk voor een groot deel alleen op papier geherstructureerd: er zijn afspraken over gemaakt. De daad moet echter nog wel bij het woord worden gevoegd. De geplande uitvoering loopt daarnaast in veel gevallen vertraging op.

Daarnaast zeggen deze cijfers niet veel over het behalen van ruimtewinst, terwijl in het coalitieprogramma een doelstelling van 10 procent is afgesproken. Statenlid Fröling: “Ruimtewinst is dé reden waarom we als Provincie investeren in herstructureringen. Het oppoetsen van een terrein is met name een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf en de lokale overheid. Daarom is het essentieel dat er toezicht op wordt gehouden of deze 10 procent wordt gehaald.” 

Gedeputeerde Van Heijningen onderschreef in zijn beantwoording dat ruimtewinst een belangrijk provinciaal doel is. In de Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) heeft de fractie ChristenUnie-SGP voorgesteld een onderzoek in te stellen naar het behalen van deze doelstelling. De Provinciale Rekenkamer had dit signaal inmiddels opgepakt en heeft toegezegd het mee te nemen in haar onderzoeksprogramma voor 2009. Deze resultaten wachten we dan ook met belangstelling af.

Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

« terug naar overzicht

Reacties op 'Ruimtewinst is essentieel bij herstructurering van bedrijventerreinen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.