Derde Merwedehaven: fouten erkend, toezicht wordt verbeterd

Derde Merwedehaven P1110900a 610x19203 april 2013

De provincie erkent dat bij de vergunningverlening voor en het toezicht op de stortplaats Derde Merwedehaven fouten zijn gemaakt. De ChristenUnie&SGP-fractie heeft gedeputeerde Janssen vorige week gevraagd om de burgers in de omgeving van de stortplaats hierover te informeren en zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de voorgenomen afwerking.

Gedeputeerde Janssen herhaalde wat hij tijdens de vergadering van de Statencommissie al had gezegd: “Dit had zo niet mogen gebeuren, de vergunningverlening moet transparanter en de afspraken, zoals over de metingen, moeten beter gecommuniceerd worden”.
SGP&CU-fractielid Servaas Stoop drong erop aan om lessen te trekken uit de gang van zaken bij de afvalberging Derde Merwedehaven. “Met de kennis van toen is eind jaren tachtig tot aanleg van de stortplaats besloten. We wisten toen dat de provincie verschillende belangen had: eigenaar, vergunningverlener en toezichthouder. Maar de overheid moest in de aanleg van stortplaatsen voorzien. Pas in de loop van de jaren bleek hoe ongewikkeld het was. Begrijpelijk dat vooral in Sliedrecht de onrust groeide en de commotie toenam, eerst over de geur en later over het asbest”. 

Stoop beklemtoonde dat er steeds duidelijkheid moet zijn over de vergunningen en de activiteiten. Hij vroeg de gedeputeerde om actief de communicatie te zoeken met de burgers van Sliedrecht over wat in de Staten is besproken en over wat er de komende jaren gaat gebeuren.
“Het blijft onbevredigend dat er niet meer duidelijkheid gegeven kan worden over de gezondheidsrisico’s”, aldus Stoop. Tegelijk had hij de nodige aarzeling bij het PvdA-voorstel om extra monitoring van gezondheidseffecten. De gedeputeerde zei op dit punt te verwachten dat een extra monitoring geen toegevoegde waarde zou hebben boven allerlei regulier onderzoek. Het ligt op de weg van gemeenten om de GGD eventueel opnieuw te schakelen.

De provincie gaat haar beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving grondig herzien. Daarover volgt binnenkort een discussie.

Labels

« terug naar overzicht

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht