Bestuur

De provincie is de schakel tussen het gemeentebestuur en de rijksoverheid. De ChristenUnie is op provinciaal niveau georganiseerd in 12 Provinciale Unies. De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van alle lokale ChristenUnies in een provincie. De Provinciale Unies bevorderen de realisatie van de doelstellingen van de ChristenUnie op provinciaal niveau.

De taken van de Provinciale Unie Zuid-Holland zijn op hoofdlijnen:

  • Het deelnemen aan provinciale verkiezingen binnen de provincie met een vastgesteld politiek programma. Het informeren van (toekomstige) kiezers over de politiek van de ChristenUnie door het voeren van provinciale (verkiezings)campagnes, om hen te betrekken bij de politiek van de ChristenUnie en hen te bewegen te stemmen op de ChristenUnie bij verkiezingen.
  • Het oprichten en ondersteunen van lokale ChristenUnies in alle gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland.
  • Het regelmatig informeren van leden van de ChristenUnie in Zuid-Holland met betrekking tot de politiek van de Provinciale Unie.
  • Het bevorderen van deelname van leden in de provincie Zuid-Holland aan politieke discussies, studiebijeenkomsten, cursussen en trainingen van de ChristenUnie.
  • Het houden van Provinciale Unie-vergaderingen met de vertegenwoordigers van de lokale ChristenUnies in Zuid-Holland (twee keer per jaar).

Bestuur

Het bestuur van de Provinciale Unie bestaat uit de volgende personen:

Nico de Waal

Voorzitter

E: voorzitter@zuidholland.christenunie.nl

 

Miranda Grinwis-Driesse

Secretaris

T: 0187 - 68 31 16
E: secretaris@zuidholland.christenunie.nl

Rens den Hollander

Penningmeester

T: 0180 - 63 11 04

Hans Storm

Politiek secretaris

Ruud van Asperen

Webmaster

Jan Verspuij

Sandra Korteweg

Jan Harm Boiten

 

Postadres

Secretariaat Provinciale Unie Zuid-Holland
Molentienden 126
3253 VH  Ouddorp

Donaties

De provinciale ChristenUnie doet haar werk voor een belangrijk deel van donaties. We zijn u dan ook zeer dankbaar voor uw eventuele bijdrage.

Donaties kunnen worden overgemaakt op IBAN NL16INGB0006743560 t.n.v. ChristenUnie Zuid Holland te Zevenhuizen. Donaties aan de Provinciale Unie Zuid-Holland zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasing. 

De Provinciale Unies ressorteren onder ChristenUnie Amersfoort ANBI RSIN 8091 64 814. Klik hier voor meer informatie.