Agenda vergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland

ChristenUnie campagne in gesprek16 10 2018

Uitnodiging vergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland

op donderdag 15 november  2018

 • Plaats:            Gebouw Het Kruispunt aan de Stationstraat 12 te Waddinxveen
 • Aanvang:        20.00 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Jan Harm Boiten
 2. Mededelingen, ontvangen en verzonden post
 3. Notulen van de vergadering van 9 april 2018
 4. Vaststellen begroting 2019
 5. Waterschap
  1. Kandidatenlijsten  Waterschapsverkiezingen.
  2. Verkiezingsprogramma’s Waterschappen.
  3. Korte introductie lijsttrekkers
 6. Provinciale Staten
  1. Kandidatenlijst Provinciale Staten verkiezingen.
  2. Verkiezingsprogramma Provinciale Staten.
 7. Klaar voor de campagne?
 8. Toespraak lijsttrekker provinciale staten

 

1)  Graag uw reactie op de notulen en de voorgestelde begroting vooraf melden via bovengenoemd e-mailadres.

2)  amendementen op de agenda punten 5 en 6 moeten voor zaterdag 3 november 12.00 bij het secretariaat zijn. Amendementen die na dit tijdstip binnenkomen worden als zijnde niet ontvangen beschouwd. 

3) Bijgevoegde stukken kunt u inzien of downloaden van onze website (alleen leden). Wanneer u problemen heeft met het inloggen of het download kunt u contact opnemen met Ruud van Asperen ( rvasperen@me.com  ) of onze secretaris.

Bijgevoegde stukken3:

Wij verzoeken u om 19.45 uur aanwezig te zijn voor een kopje koffie en het tekenen van de presentielijst. De vergadering begint 20.00 uur.

Namens het bestuur van de Provinciale Unie Zuid-Holland

Greet van de Bergh-Kempenaar

Secretaris

« Terug