Opnieuw een eervol moment voor de fractie

Lintjes Servaas en Henk.jpg21 12 2018

Nadat eerder dit jaar onze fractievoorzitter Servaas Stoop een Koninklijke Onderscheiding kreeg was het nu Henk van Dieren die de eer te beurt viel.
Op 19 december werd Van Dieren door de commissaris van de Koning onderscheiden met de versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Dieren is vanaf februari 2004 Statenlid geweest voor de fractie SGP&ChristenUnie Zuid-Holland. Helaas komt er per 31 december een einde aan zijn statenlidmaatschap omdat hij met ingang van 1 januari 2019, door een provinciale herindeling, geen inwoner meer is van de provincie Zuid-Holland. De wet staat namelijk niet toe dat een Statenlid in een andere provincie woont. Zelf noemde hij het "een vertrek uit overmacht".
Eerder was SGP-er Van Dieren twaalf jaar raadslid en vier jaar wethouder in de gemeente Zederik. Zederik zal vanaf 1 januari samen met de gemeenten Leerdam en Vianen opgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en daarmee ook onderdeel worden van de provincie Utrecht.

Van Dieren maakte in zijn afscheidswoorden duidelijk dat een Statenlid er wel degelijk toe doet. Hij noemde een aantal voorbeelden waarbij duidelijk werd welke rol hij daarin gespeeld had. "Er moet wel voor gewerkt worden”, zo voegde hij eraan toe. Verder attendeerde hij op de communicatie tussen provincie en burger: heldere afspraken en duidelijkheid in de communicatie is van het grootste belang.
Commissaris van de Koning drs. Jaap Smit sprak lovende woorden over de trouw en vastberadenheid die Van Dieren -kenmerkend voor zijn eigen achterban- had getoond. De commissaris noemde hem een uitstekende dossierkenner, een scherpzinnig luisteraar en een krachtig debater.
De fractie zal de inbreng van Henk van Dieren gaan missen.

« Terug