Statenfractie

Provinciale Staten in Zuid-Holland tellen 55 leden. De Statenleden zijn op 20 maart 2019 voor vier jaar gekozen. Jacco Schonewille, Djoeki van Woerden-Kerssen en Arjan Witte zijn de huidige Statenleden namens de ChristenUnie. Zij opereren met de twee SGP-Statenleden Nico de Jager en Gerard van de Breevaart als één fractie, onder de naam Fractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland. Elk fractielid spreekt namens de hele fractie.

Verder zijn alle gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland verdeeld onder de statenleden. Elk statenlid is dus contactpersoon voor de betreffende gemeente of waterschap.

De portefeuilleverdeling is per statenlid vermeld. Provinciale Staten Zuid-Holland heeft de volgende zes commissies: Commissie BMM (Bestuur, Maatschappij en Middelen), Commissie BE (Bereikbaarheid en Energie), Commissie KNM (Klimaat, Natuur en Milieu),  Commissie RWE (Ruimte, Wonen en Economie), Commissie IC (Integrale Commissie) en Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR). 

Jacco Schonewille

T: 06-537 16 103

E: e-mail Jacco Schonewille

Vicefractievoorzitter

Portefeuille:
Commissie BE
Verkeer (behalve OV)
Infrastructuur

Commissie KNM
- Programma Aanpak Stikstof (PAS)
- Waterrecreatie
- Vergunningverlening
- Toezicht en Handhaving (VTH)
- Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
- Recreatie en Sport

Commissie BMM
Huisvesting

Contactpersoon voor:
Delft
Den Haag
Katwijk
Leidschendam-Voorburg
Maassluis
Midden-Delfland
Pijnacker-Nootdorp
Rijswijk
Voorschoten
Wassenaar
Westland
Zoetermeer
Zoeterwoude

Djoeki van Woerden-Kerssen

T: 06-25304251

E: e-mail Djoeki van Woerden

Secretaris fractie

Portefeuille:
Commissie KNM
- Klimaatadaptatie
- Landbouw
- Samenwerking Groene Hart
- Natuur
- Water (kaderstellende en toezichthoudende rol richting WS)
- Bodem (bodemdaling en duurzaam, veilig en efficiënt bodemgebruik)
- Faunabeheer
- Toerisme

Commissie IC
Gebiedsgericht werken en participatie

 

Contactpersoon voor:
Waterschappen:
- Hollandse Delta
- Rivierenland
- Schieland en de Krimpenerwaard
- Delfland
- Rijnland

Arjan Witte

T: 06-151 02 789

E: e-mail Arjan Witte

Portefeuille:
Commissie BMM
- Personeel en organisatie (Bedrijfsvoering)
- Cultureel Erfgoed, Cultuurparticipatie
- Media
- Grondzaken

Commissie BE
- Warmterotonde

Commissie RWE
- Transitie haven en industrie
- Greenports
- MKB
- Vestigingsklimaat en detailhandel
- Innovatie
- Digitalisering
- Circulaire Economie
- Human Capital

Commissie IC
- Herziening Omgevingsvisie- en verordening
- Omgevingsbeleid

COR
Onderzoek van de jaarrekening

Contactpersoon voor:
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Lansingerland
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Waddinxveen
Zuidplas

Overige portefeuilles - SGP

De belangen van de overige portefeuilles worden behartigd door Nico de Jager en Gerard van de Breevaart van de SGP.

Nico de Jager

T: 06-230 11 075

E: e-mail Nico de Jager

Fractievoorzitter

Portefeuille:
Commissie BMM
- Financiën (behalve jaarrekening)
- Bestuur
- IPO
- Verbonden partijen
- Europese Unie en Internationaal
- Communicatie

Contactpersoon voor:
Alblasserdam
Bodegraven-Reeuwijk
Capelle aan den IJssel
Dordrecht
Gorinchem
Gouda
Hardinxveld-Giessendam
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Molenlanden
Papendrecht
Rotterdam
Sliedrecht

Gerard van de Breevaart

T: 06-348 26 775

E: e-mail Gerard van de Breevaart

Voorzitter Commissie KNM

Penningmeester fractie

Portefeuille:
Commissie RWE
- Ruimtelijke Ordening
- Wonen
- Kustbeleid

Commissie BE
- Personen en goederenvervoer (incl. Openbaar Vervoer)
- Luchtvaart
- Energievernieuwing

Contactpersoon voor:
Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoeksche Waard
Nissewaard
Ridderkerk
Schiedam
Vlaardingen
Westvoorne
Zwijndrecht

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Meer informatie over PS-vergaderingen en stukken vindt u op de website van de Provincie Zuid-Holland.

 

Arjan Witte

T: 06-151 02 789

E: e-mail Arjan Witte

Portefeuille:
Commissie BMM
- Personeel en organisatie (Bedrijfsvoering)
- Cultureel Erfgoed, Cultuur participatie
- Media
- Grondzaken

Commissie BE
- Warmterotonde

Commissie RWE
- Transitie haven en industrie
- Greenports
- MKB
- Vestigingsklimaat en detailhandel
- Innovatie
- Digitalisering
- Circulaire Economie
- Human Capital

Commissie IC
- Herziening Omgevingsvisie- en verordening
- Omgevingsbeleid

COR
Onderzoek van de jaarrekening

Contactpersoon voor:
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Lansingerland
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Waddinxveen
Zuidplas