Nieuws

Benut voedseloverschotten voor voedselbanken in Zuid-Holland

Profielfoto_Djoeki-van-Woerden_CU.jpg23 maart 2020 De Zuid-Hollandse fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie & SGP, D’66 en SP doen een oproep aan de Gedeputeerde Staten om slim om te gaan met de voedseloverschotten in tuinbouw en de tekorten bij de voedselbanken die door de coronacrisis ontstaan. Terwijl er momenteel landelijke maatregelen worden getroffen om bedrijven en ondernemers te steunen is er geen gecoördineerde ondersteuning voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. lees verder
Labels

Een deal!

20200309_afbeelding_Valkenburg.jpg09 maart 2020 Woensdag gedebatteerd en donderdag een deal. Dat lijkt snel maar de totstandkoming van deze deal is allerminst snel verlopen. Meer dan 10 jaar is er over gedaan om deze deal uit het vuur te slepen.

Waar hebben we het over? Het gaat over de deal tussen Katwijk en het RVB over woningbouw op voormalig vliegveld Valkenburg. Een deal waar we ook Gedeputeerde Koning voor mogen bedanken. Als ChristenUnie en SGP zijn we blij met deze deal in de vorm van een bestuurlijke overeenkomst. lees verder
Labels

Meer zeggenschap PS in concessie-proces

20191104 GvdBreevaart_vergadering.png19 februari 2020 Afgelopen woensdag 12 maart heeft in commissie Bereikbaarheid en Energie een pittig debat plaatsgevonden over onder andere de concessieverlening. Vanaf de start van deze periode maakt onze fractie zich al zorgen over het komen tot een concessie maar ook het proces na de gunning van de concessie. Wat is er aan de hand? lees verder
Labels

Invoering Omgevingswet

minbzk-transitie-omgevingswet-300dpi.jpg18 december 2019 De motie ‘Invoeringsplan Omgevingswet’ die de fractie ChristenUnie & SGP -mede namens D66, GroenLinks en PvdD- heeft ingediend, is in de Provinciale Statenvergadering van 18 december 2019 aangenomen. In de motie wordt het college opgeroepen om in het eerste kwartaal van 2020 een integraal Invoeringsplan Omgevingswet voor de provincie Zuid-Holland (inclusief de vijf omgevingsdiensten) aan PS aan te bieden. En tevens om PS, vanaf het tweede kwartaal 2020 elk kwartaal tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, over de voortgang te informeren. lees verder
Labels

Geen Decathlon in Schiedam

Winkelstraat.jpg14 november 2019 Provinciale Staten steunt na een stevig debat het College in hun besluit om een ontheffingsverzoek van het provinciaal perifere detailhandelsbeleid van de gemeente Schiedam te weigeren. Gerard van de Breevaart heeft in dit debat het belang van provinciale detailhandelsbeleid voor sterke winkelcentra en levendige (binnen)steden. Een verschil tussen Den Haag en Schiedam lijkt juridisch niet houdbaar; zeker niet in combinatie met het behoud van het provinciaal beleid voorop. Precedentwerking moet worden voorkomen. De ChristenUnie & SGP-fractie steunt daarom het College voor een tweede keer deze periode in de weigering van de ontheffingsaanvraag van de gemeente Schiedam. lees verder
Labels
Provinciale Staten

Klimaatakkoord

20191113_Djoeki_maidenspeech_2.jpg14 november 2019 De ChristenUnie en SGP heeft net als de meerderheid van de Staten ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door het Interprovinciaal overleg (IPO) mede namens de provincie Zuid-Holland. Djoeki van Woerden heeft in haar maidenspeech geconstateerd dat het klimaatakkoord een stap is in de richting naar een schonere, duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Als fractie hebben wij dan ook ingestemd. De uitwerking moet eerlijk en behapbaar zijn voor iedereen in Zuid-Holland. Tegelijk moet de aandacht niet verslappen voor maatregelen die onze provincie weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. lees verder
Labels
Klimaat
Provinciale Staten

Nieuws (vervolg)