Wisseling van de wacht

IMG_7240a 624x270

Chris maakt bij zijn afscheid met een videoclip nog eens duidelijk hoe gedateerd de verbindingen in het buitengebied van Zuid-Holland zijn.

07 11 2017

Tijdens de oktobervergadering van Provinciale Staten is na tien jaar afscheid genomen van Chris Schaapman en werd zijn opvolger Jacco Schonewille beëdigd.

Chris had reden om plaats te maken voor een opvolger. Sinds eind 2016 is hij directeur-bestuurder van een woningcorporatie in Noord-Holland. Zijn agenda kwam de laatste tijd vaker onder druk te staan en dan krijgt de werkkring toch prioriteit. Het afscheid kwam daarom vrij onverwachts maar Chris gaf aan de Staten op afstand te zullen blijven volgen.

Chris was tussen 2001 en 2007 fractieadviseur voor de ChristenUnie. In 2007 werd hij Statenlid. In de Statenperiode 2011 en 2015 was hij voorzitter van de gecombineerde fractie ChristenUnie-SGP.

Hij was aangenaam verrast toen de commissaris van de Koning drs. J. Smit hem bij zijn afscheid toezegde dat de provincie het onderwerp ‘snel internet voor de buitengebieden’ op de agenda houdt. Chris heeft de afgelopen jaren verschillende keren ervoor gepleit om de agrarische regio’s van een hoogwaardige internetverbinding te voorzien. ”Zolang mijn koelkast sneller communiceert met de supermarkt dan een bassischoolleerling uit de polder voor zijn huiswerkopdracht op internet kan werken, hebben we nog een wereld te winnen. Waarom wel met 130 km per uur over de autosnelweg en nog steeds geen digitale snelweg voor iedereen?”

Verder hadden onderwerpen als herschikking van de detailhandel en criteria voor de aanleg van bedrijfsterreinen maar ook bij de bouw van woningen, de zgn. Ladder voor duurzame verstedelijking, zijn volle aandacht. Op al deze onderwerpen boekte hij resultaat en niet te vergeten zijn niet aflatende ijver als het over begroting en jaarrekening ging. Tenslotte verwijzen we graag naar januari 2014 toen Chris zijn ’Manifest voor de boer’ aanbood – geheel in stijl: op klompen.

« Terug