Nieuws

Nieuws met label 'Nieuwsbrief'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Oproep kandidaatstelling voor de Waterschapsverkiezingen in 2019

Knotwilg en kassen04 april 2018 Geachte leden, In de provincie Zuid-Holland vallen de waterschappen Delfland, Hollandse Delta, Rijnland, Schieland / Krimpenerwaard onder ons Provinciaal Unie bestuur (PU-bestuur). Op 20 maart ... lees verder
Labels
Delfland
Nieuwsbrief
Rijnland

Fuseren of samenwerken?

Fuseren of samenwerken12 oktober 2009 In de Statencommissie Bestuur en Middelen is op 2 september gesproken over de mogelijke herindelingen op Goeree-Overflakkee en in de Krimpenerwaard. Als fractie hebben we ingestemd om fase 1 van de zogeheten Arhi-procedure te starten. Dat betekent dat de provincie het initiatief neemt om met open gesprekken te starten over een eventuele herindeling. lees verder
Labels
Nieuwsbrief

Natuur in plaats van landbouwgrond

foto bij artikel volledige schadeloosstelling10 oktober 2009 Het beslag leggen op agrarische grond voor de aanleg van natuur- en recreatiegebieden is niet onomstreden. Het heeft, vooral ook de afgelopen paar jaar, de tongen weer flink losgemaakt. Daarbij is ook duidelijk sprake van misverstanden en spraakverwarring. Zaken als kopen en onteigenen worden door elkaar gebruikt en voor velen zijn bepaalde begrippen niet helder. Daarom een korte samenvatting van de problematiek. lees verder
Labels
Nieuwsbrief

Buitendijks bouwen

Foto bij artikel buitendijks bouwen21 september 2009 Wonen en werken aan het water. Wie wil dat niet? Het is rustgevend en fascinerend. Er zijn in Zuid-Holland verschillende woon- en werklocaties aan het water ontwikkeld en veel mensen wonen veilig achter dijken, met uitzicht over het water. Er zouden nog meer locaties aan het water ontwikkeld kunnen worden, maar dan buitendijks. Daarmee wordt bedoeld dat ze vóór de waterkeringen liggen en niet beschermd worden door dijken of duinen. Hoe veilig is dat? lees verder
Labels
Nieuwsbrief

Archief > 2020

Geen berichten gevonden