Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor Servaas Stoop

Servaas Stoop Koninklijke onderscheiding IMG_0225a 200x200donderdag 26 april 2018 16:41 Fractievoorzitter Servaas Stoop ontving op 26 april uit handen van commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit een Koninklijke onderscheiding. Voor zijn jarenlange inzet voor de SGP, in het bijzonder zijn 25-jarig lidmaatschap van Provinciale Staten van Zuid-Holland, en een groot aantal maatschappelijke organisaties werd Servaas Stoop benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. lees verder

Extra voorwaarden voor aanleg Verlengde Bentwoudlaan

Boskoop hefbrug YouTubedonderdag 26 april 2018 16:28 Op voorstel van de fractie van SGP & ChristenUnie hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om extra voorwaarden te stellen aan de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. lees verder

Oproep kandidaatstelling voor de Waterschapsverkiezingen in 2019

Knotwilg en kassenwoensdag 04 april 2018 21:45 Geachte leden, In de provincie Zuid-Holland vallen de waterschappen Delfland, Hollandse Delta, Rijnland, Schieland / Krimpenerwaard onder ons Provinciaal Unie bestuur (PU-bestuur). Op 20 maart ... lees verder

Besluit Bentwoudlaan opgeschort

Waddinxveen N207 Bentwoudlaan IMG_7960a 250x250woensdag 31 januari 2018 16:40 Provinciale Staten hebben een besluit over de aanleg van de Bentwoudlaan uitgesteld. Dit is de uitkomst van het debat over het voorstel van Gedeputeerde Staten over het zogeheten Uitvoeringsbesluit N207-Zuid (Bentwoudlaan bij Waddinxveen en de weg door Hazerswoude-Dorp). lees verder

Zuid-Holland in de bres voor pulskorvissers

Visserij IMG_2018a 168x168maandag 29 januari 2018 11:57 SGP&ChristenUnie en CDA in Zuid-Holland willen dat de provincie zich inzet voor gedupeerde pulskorvissers. lees verder

Kennismaking met Jacco Schonewille

IMG_7245b 250x250woensdag 29 november 2017 14:39 Graag introduceer ik mijzelf in deze bijdrage. Mijn naam is Jacco Schonewille en op 11 oktober j.l. ben ik beëdigd als Statenlid in de provincie Zuid Holland. Ik mag hiermee Chris Schaapman opvolgen die zich vele jaren krachtig heeft ingezet voor de fractie SGP&ChristenUnie. lees verder

Behandeling Begroting 2018

Provinciehuis vergaderzaal 3475a 250x250JPGzaterdag 11 november 2017 15:15 Het was een lange vergaderdag, die tweede woensdag van november. De begroting 2018 kreeg een uitgebreide bespreking. Er kwamen maar liefst zes wijzigingsvoorstellen op tafel. Aan het eind van het debat moest er daarnaast ook nog eens over 24 moties worden gestemd. Hieronder een impressie van de vergadering aan de hand van de kernpunten uit onze inbreng. lees verder

Wisseling van de wacht

IMG_7232a 200x200dinsdag 07 november 2017 15:43 Tijdens de oktobervergadering van Provinciale Staten is na tien jaar afscheid genomen van Chris Schaapman en werd zijn opvolger Jacco Schonewille beëdigd. lees verder

Toekomst zeevisserij is ook een belang van Zuid-Holland

IMG_2015a 250x250donderdag 26 oktober 2017 17:38 Vertegenwoordigers van lokale visserijgemeenten, waaronder drie Zuid-Hollandse gemeenten, en visserijorganisaties uit heel West Europa, hebben een gezamenlijke oproep gedaan aan de Europese Commissie en de lidstaten. Op 23 oktober werd een verklaring (”declaration”) gepresenteerd met een gezamenlijke oproep om de visserijbelangen in Europa veilig te stellen, ook na de Brexit. lees verder

Statenlid van Dieren op werkbezoek bij legkippenbedrijf

Eieren WP_20170812_11_06_22_Pro (002) 250x250woensdag 16 augustus 2017 11:59 Op zaterdag 12 augustus bracht Statenlid Henk van Dieren, in de fractie verantwoordelijk voor de portefeuille Landbouw, een werkbezoek bij legkippenbedrijf Eibaar op Goeree-Overflakkee. Doel van het al eerder toegezegde werkbezoek was het zich laten informeren over de stand van zaken in deze sector. ”Door alle verwarring ontbreekt een positieve beeldvorming van die bedrijven die niets te verwijten valt en waarvan eieren gewoon gegeten kunnen worden”, aldus van Dieren. lees verder

Impressie behandeling Kadernota 2018

IMG_0045 Statenvergadering 168x168woensdag 05 juli 2017 11:54 Twee amendementen en 21 moties. Dat was de opbrengst na de behandeling van de Kadernota en bijbehorende stukken. Traditiegetrouw hebben wij een amendement van de PvdA ondertekend, waarin voorgesteld wordt de tarieven openbaar vervoer te bevriezen op prijspeil 2015. Even traditiegetrouw is dit amendement verworpen. lees verder

Kadernota 2018 in Provinciale Staten

Provinciehuis P1110886a 624x270woensdag 05 juli 2017 11:39 Op woensdag 27 juni behandelden Provinciale Staten de Kadernota 2018. Daarin worden de financiële en inhoudelijke kaders voor het aanstaande begrotingsjaar bepaald. Namens SGP en ChristenUnie leverde Servaas Stoop de volgende bijdrage. In een afzonderlijke bericht wordt teruggeblikt op de aangenomen moties en gedane toezeggingen. lees verder

Duurzamer transport van Rijnland naar Europoort

IMG_5814a Werkbezoek OTA 168x168maandag 17 oktober 2016 12:57 Het transport van containers via de Overslag Terminal Alphen aan den Rijn (OTA) wordt duurzamer. Er komt een "groene corridor” van Rijnland naar Europoort. De fractie was er op werkbezoek. lees verder
RSS icon linking to RSS overview

Politici bijeen rond actuele thema's

Merwede IMG_1990a scheepsbouw 168x16806 oktober 2016 Waterschapsbestuurders, raadsleden en een enkele wethouder wisselden tijdens de achterbanbijeenkomst op 3 oktober van gedachten. Ganzenoverlast, leegstand in detailhandel en kantoren, en het functioneren van het openbaar bestuur in het licht van regionale economische ontwikkelingen vormden de hoofdthema’s. lees verder
Labels

Informatie over Chemours

Chemours Dupont 20150130_095439 200x20028 september 2016 Nadat een jarendurende strijd om te komen tot sluiting van de Derde Merwedehaven, in het voordeel van de omwonenden is beslecht en de afvalberging met ingang van 1 januarii 2013 werd gesloten, is er in hetzelfde gebied opnieuw grote onrust ontstaan. Chemours, het voormalige Dupont, blijkt grote hoeveelheden PFOA (Perfluoroctaanzuur) te hebben uitgestoten. De grote vraag voor (ex-)medewekers en omwonenden uit Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht is: welk gezondheidsrisico hebben we hierdoor gelopen? Het RIVM verricht onderzoek. lees verder
Labels

Buijtenland van Rhoon volgt kwartiermakers

IMG_5760a 168x168donderdag 15 september 2016 17:55 Volgens de Statenfractie SGP&ChristenUnie kan het Buijtenland van Rhoon uitgevoerd worden op basis van de voorstellen van de kwartiermakers *), rekening houdend met alle belanghebbenden die in dat gebied een actieve rol gaan spelen. lees verder
Labels

Niet langer wachten met windmolens Korendijk

Windmolen Haamstede P1120509a 168x168donderdag 15 september 2016 17:20 Een windmolenpark bij Korendijk kan, wat de SGP&ChristenUnie betreft, definitief worden uitgevoerd.
Het plan voor vijf windmolens langs het Spui past in de landelijke afspraken waarbij in Zuid-Holland 735 megawatt aan windenergie moet worden gerealiseerd. lees verder
Labels

Herstel scholierenlijn

bus R-net IMG_4510a 168x168woensdag 29 juni 2016 18:06 Mede dankzij de fractie van SGP & ChristenUnie gaat de Provincie Zuid-Holland geld beschikbaar stellen voor herstel van de busverbinding tussen busstation Heinenoord en Middelharnis. lees verder
Labels

Jonge Landbouwers dreigen subsidie mis te lopen

P1120637a 168x168dinsdag 28 juni 2016 21:54 De door het rijk vastgstelde Regeling Jonge Landbouwers moet opnieuw bekeken worden. Dat stelde fractielid Henk van Dieren onlangs in de Statenommissie Duurzame Ontwikkeling bij de bespreking van de Innovatieagenda Duurzame Landbouw. lees verder
Labels