Nieuws

Geborgde zetels verminderen? Overleg dat met de waterschappen!

Uiterwaarden14 oktober 2021 Op 13 oktober is in de Provinciale Statenvergadering het initiatiefvoorstel ‘Aanpassing regelementen Zuid-Hollandse waterschappen’ besproken en geamendeerd aangenomen, ingediend door PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, 50PLUS, Groep JA21 en PVV.

In het oorspronkelijke voorstel wordt voorgesteld om de verdeling te wijzigen tussen de categorieën ingezetenen en geborgde zetels van de waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, en Hollandse Delta. Het aantal geborgde zetels wordt in dit voorstel vastgesteld op het wettelijk minimum van zeven. Op dit moment hebben deze waterschappen negen geborgde zetels. lees verder
Labels

Verruiming mogelijkheden voor huisvesting arbeidsmigranten

afbeelding huisvesting arbeidsmigranten.png06 oktober 2021 Recente beelden bevestigen nogmaals de slechte woonomstandigheden van veel arbeidsmigranten. Zijn we als CU&SGP alleen daarom blij met de verruiming van de mogelijkheden voor huisvesting van deze doelgroep? lees verder
Labels

Pionieren in de polder: cranberries telen op veengrond

Foto bij cranberry artikel.jpg29 september 2021 Vrijdagochtend 10 september jl: op bezoek bij The Cranberry Company in de Krimpenerwaard die biologische cranberryteelt en natuurbeheer in veenweidegebied combineert. Met fractiegenoten Arjan en Gerard en een CDA-collega loop ik langs een kudde schapen via een wiebelende plank over een sloot naar een veld waar de cranberries bijna rijp zijn. De ondernemer licht toe dat hij 18 hectare grond pacht van de provincie, 8 hectare voor natuur en 10 hectare voor cranberries. Veengrond heeft de juiste eigenschappen om cranberries te telen: het houdt vocht vast, is zuur en bevat veel organisch materiaal. In 2017 zijn hier 400.000 cranberryplanten neergezet. Op sommige percelen heeft de bodem meer tijd nodig om in de juiste conditie te komen; door de koeien die daar gelopen hebben zit er nog te veel mest in de bodem voor de cranberryplanten. lees verder
Labels

Zorgen over het transitieplan OV van Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard

Foto OV transitieplan HW GO.jpg08 september 2021 Ook het OV heeft te lijden gehad onder de coronapandemie. Mede hierom is er een transitieplan vastgesteld voor het OV in Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard. “Omdat niet overal helder is wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes hebben wij, samen met D66, SP en Denk, schriftelijke vragen gesteld”, aldus Gerard van de Breevaart (CU&SGP). lees verder
Labels

Bezoek aan bedrijventerreinen Midden-Holland

Foto werkbezoek Midden NL.JPG07 september 2021 Op woensdag 1 september jl. zijn Nico de Jager en Arjan de Witte bij twee bedrijven op een aantal bedrijventerreinen in Midden-Holland op werkbezoek geweest. Houthandel Houtex B.V. in Waddinxveen en Metaalwarenfabriek Metacon B.V. op het Gouwepark in Moordracht zetten de deuren open voor het werkbezoek in het kader van het provinciaal bedrijventerreinenbeleid. lees verder
Labels

Laatste Statenvergadering voor het reces: de voorjaars- en kadernota

Schip op zee.jpg17 juli 2021 Het onderzoeksrapport ‘Navigeren in de mist’ schetst scenario’s voor de provincie Zuid-Holland met betrekking tot de coronapandemie om zo de korte, middellange en lange termijn impact van de coronacrisis op de provincie te kunnen onderzoeken. Bij de bespreking van die scenario’s heeft onze fractie gepleit voor het belang van de gemeenschap, het ‘samen doen’. Dat past goed bij de voortdurende aandacht voor ‘Inclusiviteit’. En wij bedoelen dat breed. Niet bepaalde groepen een extra accent maar ook groepen die minder prominent naar voren komen. En wat we kunnen doen? Twee weken geleden gaf de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding ons wat tips. Ook de eenvoudige tip ‘geef aandacht aan de groep door ze gewoon eens te bezoeken’. Op een van hun feesten of een synagoge. Dat soort voorbeelden kunnen we doortrekken naar andere groepen. lees verder
Labels

Meer nieuws