Nieuws

Gezondheidsproblemen alleen bij Windpark Spui?

20200304_AD_Windpark-Spui_© Arie Kievit.jpg26 november 2020 Zijn er nu echt problemen bij windparken? Ook als alles binnen de vergunning is gebouwd? Dat was wellicht officieel niet de insteek van het debat woensdagavond in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie, maar die kant hebben we het voor een deel wel opgetrokken. Waarom en wat is de aanleiding? lees verder
Labels

Wat doet de Provincie Zuid Holland aan het veilig maken van de Provinciale Fietspaden?

Senioren op de fiets.jpg11 november 2020 De provincie Zuid-Holland neemt deel aan het project Doortrappen. Dit is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als doel dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven... lees verder
Labels

Actieplan Boerenlandvogels

20201111_cover_actieplan Boerenlandvogels_885x1197.jpg11 november 2020 Het wordt een hele klus om de natuurdoelen te halen. De provincie heeft de zorgplicht voor beschermde plant- en diersoorten en het in gunstige staat brengen van het leefgebied van 40 icoonsoorten,... lees verder
Labels

Combinatie Sport en Recreatie en Erfgoedlijnen

20201111_afbeelding_recreatie en erfgoedlijnen.jpg11 november 2020 De ChristenUnie & SGP fractie ziet een mooie mogelijkheid om Sport, Recreatie en Gezond & Veilig te combineren met het doel om de erfgoedlijnen meer te intensiveren en te promoten. lees verder
Labels

Kernpunten begrotingsbehandelingen

nieuws, begroting11 november 2020 In de Provinciale Statenvergadering vandaag heeft onze fractievoorzitter Nico de Jager zijn woordvoering gehouden bij de behandeling van de Begroting 2021. De kernpunten voor de ChristenUnie & SGP-fractie zijn de volgende. lees verder
Labels

Exclusiviteit en Diversiteit: racisme, antisemitisme, discriminatie en uitsluiting worden niet getolereerd

20201111_Regenboog zebrapad.jpg11 november 2020 Bij de behandeling van de Begroting 2021 vandaag in Provinciale Staten (PS) sprak fractievoorzitter Nico de Jager zijn dank uit dat in deze nieuwe begroting is opgenomen dat racisme, antisemitisme, discriminatie en uitsluiting niet worden getolereerd. Dat doet volgens hem recht aan het feit dat onze provincie veel meer is dan een Regenboog provincie. lees verder
Labels

Meer nieuws